WIELKIE WYZWANIE NCBiR – ENERGIA

Członkowie naszego Koła podjęli wyzwanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego tematem jest skonstruowanie małego modelu jak najefektywniejszej siłowni wiatrowej. Wszystkie elementy siłowni: aerodynamiczne, układy elektryczne czy systemy bezpieczeństwa tworzone są przez członków projektu od podstaw. Efektem pracy będzie model małej turbiny z pełną dokumentacją techniczną. Będzie ona rozwijana tak, aby uzyskać jak największą sprawność oraz zakres stosowalności. Planujemy także próbę wdrożenia jej zastosowania na większą skalę np. jako źródło wspomagające produkcje energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych.


ENERGETYCZNA MAPA POLSKIEnergetyczna Mapa Polski to portal opracowywany przez członków naszego koła, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy o energetyce. Portal będzie zawierał obszerną bazę źródeł wytwórczych energii elektrycznej w Polsce wraz z informacjami na ich temat takimi jak: wykorzystywane technologie, chwilową produkcję energii, ich dyspozycyjność i wiele innych. Portal będzie oferował możliwość obserwowania na żywo stanu pracy i parametrów polskiego systemu elektroenergetycznego. Wszystkie dane będą przedstawione na interaktywnych wykresach, które pozwolą w łatwy sposób je analizować. 

Portal skierowany jest do wszystkich zainteresowanych pracą sektora energetycznego w Polsce, studentów energetyki oraz kierunków pokrewnych, czy specjalistów z branży energetycznej. Celem projektu, jest stworzenie platformy pełnej informacji oraz wywołaniem dialogu na temat stanu energetyki w Polsce. 

TURBINA PELTONA


Model demonstrujący działanie systemu elektroenergetycznego (SEE), składa się ze źródła energii elektrycznej na bazie turbiny wodnej oraz z żarówki symulującej odbiorców. Dzięki temu można za pomocą oscyloskopu obserwować na czym polega regulacja mocy w systemie oraz jaką rolę pełni w nim częstotliwość.

Projekt ma szczególne znaczenie edukacyjne, stanowi wstęp do prowadzonych przez Koło warsztatów dotyczących działania krajowego systemu elektroenergetycznego, jak również rozmów na temat różnych typów elektrowni wodnych.


ZŁOŻE FLUIDALNE

Projekt prezentuje zjawisko fluidyzacji na przykładzie drobnego, sypkiego piasku. Zjawisko fluidyzacji jest wykorzystywane we fluidalnym kotle energetycznym. Sprężone powietrze nadmuchiwane jest od dołu do pojemnika wypełnionego sypkim piaskiem. Powietrze ”porywa” piasek z prędkością równą prędkości opadania grawitacyjnego, przez to cząsteczki przemieszczają się po całej objętości naczynia, co sprawia wrażenie, jakby warstwa zachowywała się jak ciecz. Fluidyzacja intensyfikuje procesy fizyczne i chemiczne, ponieważ maksymalnie wykorzystywana jest powierzchnia ciała stałego – dobra wymiana ciepła i masy.­­­OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MŁODYCH ENERGETYKÓW

OKME jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez nasze Koło, dającym możliwość wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń przez najlepszych wśród wchodzących na rynek pracy studentów i absolwentów, wiążących swoją przyszłość z energetyką. Ułatwia ona również nawiązanie kontaktów z przedstawicielami firm z branży energetycznej.

Podczas konferencji są prezentowane referaty o tematyce związanej z energetyką służące poszerzeniu wiedzy i kształtowaniu poglądów zarówno w kwestiach czysto technicznych jak i ekonomiczno-biznesowych.


ELEKTROWNIA SZCZYTOWO-POMPOWA

Celem projektu jest zaprojektowanie i zbudowanie modelu elektrowni szczytowo-pompowej, która wykorzystuje nadwyżki prądu do przepompowania wody do zbiornika położonego na wyższym poziomie.
W momencie większego zapotrzebowania na energię przepuszczamy wodę przez turbinę, odzyskując część energii zmagazynowanej w postaci energii potencjalnej wody.
Artykuły

Artykuły naukowe autorstwa członków naszego koła: