Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o odejściu wieloletniego Opiekuna Koła Naukowego Energetyków PW – prof. dr. hab. inż. Józefa Portachy.

Pan Profesor opiekował się naszym Kołem przez 39 lat. Funkcję przejął w 1971 roku, a przekazał swojemu następcy, prof. Wojciechowi Bujalskiemu w 2010 roku.

Profesor Józef Portacha był niezwykłym autorytetem dla wszystkich członków Koła przez dziesięciolecia. Przez cały okres pracy dla naszego Koła stanowił podparcie merytoryczne i to on miał kluczowy wpływ na to jak Koło wygląda dzisiaj. Dzięki swoim zasługom został Honorowym Opiekunem KNE.

Pamiętać należy również, że prof. Portacha był niezwykłą osobistością nie tylko w naszym Kole i na Wydziale, ale także był inspiracją dla kolejnych pokoleń energetyków w całej Polsce. Napisał 19 książek w tematyce energetycznej. Był autorem niezliczonej liczby prac naukowych oraz projektów badawczych. Został również uhonorowany odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.

Prof. dr hab. inż. Józef Portacha zmarł 24.01.2023r.

Msza św. Żałobna odbędzie się 27.01.2023r. o godz. 14:00 w kościele p.w. Św. Józefa Opiekuna Rodzin w Zagnańsku po której nastąpi odprowadzenie na cmentarz parafialny.

Konkurs Wiedzy o Energetyce 2023 – Start zapisów

Ruszamy z 4. edycją Konkursu Wiedzy o Energetyce!

Zapisy właśnie się rozpoczęły i potrwają do 20 lutego. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich uczniów szkół średnich.

Nasz Konkurs będzie składał się z pierwszej części teoretycznej w formie zdalnego testu dla wszystkich zgłoszonych uczestników oraz drugiej praktycznej, podczas której grono 15 finalistów będzie miało za zadanie przygotowanie projektów na zadany temat i ich prezentację przed komisją konkursową.

Na zwycięzców czekają 3 indeksy uprawniające do przyjęcia na studia na kierunku energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Kalendarz konkursu w edycji 2023

  • 23.01.2023 – 20.02.2023 – Rejestracja uczestników
  • 27.02.2023 – Pierwszy etap konkursu
  • 27.02.2023 – Ogłoszenie wyników pierwszego etapu
  • 20.03.2023 – Termin nadsyłania prezentacji do drugiego etapu konkursu
  • 27.03.2023 – Finał (prezentacja rozwiązań)
  • 27.03.2023 – Ogłoszenie laureatów konkursu

Więcej szczegółów na temat konkursu wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdą Państwo na stronie konkursu.

Nowy Zarząd i nowy regulamin KNE

Podczas walnego zgromadzenia Koła naukowego energetyków, w dniu 23 listopada 2022 roku, zostało przedstawione sprawozdanie z działań zarządu kadencji 2021/2022, któremu udzielono absolutorium. Został również powołany nowy zarząd oraz uchwalony nowy regulamin koła.

Podsumowanie ubiegłego roku akademickiego miało miejsce podczas jednego z dłuższych Walnych Zgromadzeń naszego Koła. Znaczny wpływ na taki przebieg spotkania miał przegląd intensywnej działalności ustępującego Zarządu, która przypadła na rok, w którym niemal całkowicie zostały zniesione obostrzenia związane z pandemią i nieskrępowani nimi studenci mogli w pełni rozwinąć skrzydła w ramach działań Koła.

Po udzieleniu absolutorium Zarządowi członkowie koła pochylili się nad proponowanym regulaminem i po krótkiej dyskusji uchwalono jego nową formę. Nowy regulamin powstał jako uproszczona i dostosowana do nowych wymagań prawnych aktualizacja poprzedniej wersji.

Następnie kworum wybrało w głosowaniu tajnym Zarząd na kadencję 2022/2023 w składzie:
Wiktor Gronek – prezes KNE
Bartosz Czaplicki – wiceprezes KNE oraz Członek Zarządu do spraw personalnych
Hanna Sądej – Członek Zarządu do spraw projektowych
Luiza Krawczyk – Członek Zarządu do spraw personalnych
Jan Paczucha – Członek Zarządu do spraw promocji

Jednocześnie pożegnano i podziękowano za rok intensywnej pracy Zarządowi kadencji 2021/2022 w składzie:
Małgorzata Dembowska – prezes KNE
Gregory Chmielewski – wiceprezes KNE oraz Członek Zarządu do spraw personalnych
Aleksander Olejniczak – Członek Zarządu do spraw projektowych
Piotr Siwiński – Członek Zarządu do spraw finansowo-gospodarczych
Jakub Kulesza – Członek Zarządu do spraw promocji

Nawiązanie współpracy z firmą Viverno

Naszym kolejnym partnerem została firma Viverno. 27 września 2022 roku nasza Prezes Małgorzata Dembowska podpisała list intencyjny z, reprezentującym Firmę, Michałem Gatkowskim, Dyrektorem ds. Technologii.

Nasza kooperacja będzie głównie opierała się na objęciu wsparciem finansowym oraz merytorycznym Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Energetyków 2022 organizowanej przez nasze Koło w dniach 14-15 listopada 2022r.

Dodatkowo, eksperci z firmy Viverno poprowadzą dla naszych członków serię szkoleń oraz spotkań branżowych pomagających młodym energetykom stawiać śmiałe kroki na rynku pracy.

Liczymy również, że w najbliższym czasie skład osobowy Firmy zasilą nasi członkowie biorąc udział w licznych programach praktyk i stażów oferowanych przez Viverno – lidera usług konsultingowych transformacji energetycznej przedsiębiorstw.

Wypatrujcie kolejnych spotkań z serii Porozmawiajmy o Energetyce – na pewno już niedługo spotkamy się na jednym z nich z przedstawicieli!