Obecne projekty Koła Naukowego Energetyków

Zapraszamy wszystkich członków, kandydatów na członków oraz sympatyków Koła do udziału w poniższych projektach:
Energetyczna Mapa Polski

Energetyczna Mapa Polski

Energetyczna Mapa Polski to interaktywna strona internetowa – baza danych parametrów Krajowej Sieci Elektroenergetycznej oraz mapa jednostek wytwórczych.
Ekodomek

Ekodomek

Projekt mający na celu stworzenie interaktywnej makiety domu oraz pokazanie ekologicznych rozwiązań energetycznych dla gospodarstw domowych.
Solar Tracker

Solar Tracker

Projekt polega na stworzeniu urządzenia umożliwiającego podwyższenie wydajności instalacji fotowoltaicznej poprzez zastosowanie systemu nadążnego.
Elektrownia Maremotoryczna

Elektrownia Maremotoryczna

Projekt zakłada zaprojektowanie innowacyjnego generatora energii z fal morskich. Globalną moc fal morskich szacuje się na około 3TW. Czas tę moc wykorzystać!
Sekcja Organizacji

Sekcja Organizacji

Bądź częścią naszego zespołu organizującego konferencje naukowe, spotkania i szkolenia dla członków Koła oraz studentów z całej Polski.
Sekcja Analiz

Sekcja Analiz

Razem z nami twórz analizy i pisz artykuły zarówno na naszą stronę, jak i na strony zewnętrznych partnerów!

Działania Sekcji Organizacji

W Sekcji Organizacji wyróżniamy kilka projektów, które możecie zobaczyć poniżej. Uczestnicząc w sekcji masz możliwość współorganizowania, koordynowania lub uczestnictwa w wymienionych inicjatywach