Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejącej turbiny gazowej, która znajduje się na stanie Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej poprzez wymianę zużytych części oraz zamontowanie czujników elektronicznych, dzięki którym otrzymamy możliwości badania parametrów pracy turbiny.

Ostatnim prowadzonym etapem projektu było przygotowanie turbiny do wystawienia na targach naukowych oraz umożliwienie przeprowadzania eksperymentów i pomiarów podczas pracy turbiny. Dzięki temu zakładana była możliwość przeprowadzania doświadczeń porównawczych mających na celu porównanie elementów typu: mikser paliwa, sprężarka itp.

Jednym z celów realizacji tego projektu było, aby Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej otrzymało kolejną rzecz godną pokazania na wystawach naukowych oraz zachęcenia większej liczby osób do dołączenia do naszego Koła.

W ramach projektu realizowane były (lub podjęta została próba realizacji) następujących działań:

  • Opracowanie i dopasowanie przyłącza turbosprężarki z turbiną
  • Naprawa i modernizacja dopływu paliwa do komory spalania
  • Instalacja barierki ochronnej
  • Modernizacja konsoli sterującej turbiną
  • Przeprowadzenie testów
  • Oddanie projektu do użytku

W celu ukończenia tego przedsięwzięcia potrzebne będzie wsparcie w celu poprawnego modelowania komory spalania oraz miksera paliwa w programach typu Ansys.

W wyniku zakończenia realizacji projektu pozyskamy następujące wyniki:

  • Działająca ze zwiększonymi standardami bezpieczeństwa turbina gazowa, którą można wystawiać podczas targów i konferencji
  • Możliwość wykonania w przyszłości analiz porównawczych pracy turbiny w programach typu Ansys