Nowy rozdział w historii Koła Naukowego Energetyków

Z radością ogłaszamy, że wprowadziliśmy nowy rozdział w historii KNE poprzez wprowadzenie nowych grup roboczych oraz zaktualizowanie naszych celów w Kole


Ten strategiczny krok ma na celu usprawnienie działania Koła, zwiększenie zaangażowania członków i dostosowanie się do stale rozwijającej się energetyki. Dotychczasowa działalność Koła skupiała się na często przestarzałych projektach niemających dla siebie przyszłości oraz zbyt rozdrobnionej organizacji grup roboczych. Podział na nowe grupy i konkretne projekty pozwoli nam na większą specjalizację i pogłębienie wiedzy w wybranych dziedzinach.

Nowa struktura Koła

Od teraz dzielimy się na następujące grupy robocze i projekty. Oczywiście, nie wykluczamy dodawania, rozwijania i tworzenia kolejnych inicjatyw i projektów, ale na razie skupimy się na tych wypisanych poniżej (artykuł będzie na bieżąco aktualizowany jeśli zdecydujemy się na zwiększenie naszej aktywności, aktualne informacje o naszych projektach znajdziecie w zakładce Nasza działalność):

Energetyczna Mapa Polski

Energetyczna Mapa Polski

Energetyczna Mapa Polski to interaktywna strona internetowa – baza danych parametrów Krajowej Sieci Elektroenergetycznej oraz mapa jednostek wytwórczych.
Ekodomek

Ekodomek

Projekt mający na celu stworzenie interaktywnej makiety domu oraz pokazanie ekologicznych rozwiązań energetycznych dla gospodarstw domowych.
Solar Tracker

Solar Tracker

Projekt polega na stworzeniu urządzenia umożliwiającego podwyższenie wydajności instalacji fotowoltaicznej poprzez zastosowanie systemu nadążnego.
Elektrownia Maremotoryczna

Elektrownia Maremotoryczna

Projekt zakłada zaprojektowanie innowacyjnego generatora energii z fal morskich. Globalną moc fal morskich szacuje się na około 3TW. Czas tę moc wykorzystać!
Sekcja Organizacji

Sekcja Organizacji

Bądź częścią naszego zespołu organizującego konferencje naukowe, spotkania i szkolenia dla członków Koła oraz studentów z całej Polski.
Sekcja Analiz

Sekcja Analiz

Razem z nami twórz analizy i pisz artykuły zarówno na naszą stronę, jak i na strony zewnętrznych partnerów!

Przyszłość koła

Nowy podział na projekty otwiera nowy rozdział w działalności Koła Naukowego Energetyków. Zwiększona specjalizacja, autonomia i zaangażowanie członków zapewnią dalszy rozwój koła i jego znaczący wpływ na studenckie środowisko akademickie.

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych szeroko pojętą energetyką do dołączenia do naszych szeregów i wzięcia udziału w realizacji pasjonujących projektów!

Dołącz do nas i buduj z nami przyszłość energetyki!

Sekcja Analiz

Razem z nami twórz analizy i pisz artykuły zarówno na naszą stronę, jak i na strony zewnętrznych partnerów!

Sekcja Analiz skupia studentów pasjonujących się analizą danych i modelowaniem matematycznym, którzy pragną wykorzystać swoje umiejętności do rozwiązywania realnych problemów sektora energetycznego. Jednocześnie nasze działania rozszerzone są również o analizy oraz opracowania aktualnych tematów pojawiających się w energetyce.

Wszystkie nasze artykuły będziemy publikować na naszej stronie internetowej, a jeśli uważasz, że twój artykuł zasługuje na szerszą publiczność to skontaktujemy Cię z redakcjami największych portali i czasopism na temat energetyki w Polsce i właśnie tam będziesz mógł podzielić się swoją wiedzą!

Wszystkie artykuły naszej Sekcji dostępna na naszej stronie możecie znaleźć pod tym linkiem

Na czym jeszcze możemy się skupić? Dołącz do nas i zaproponuj kolejne tematy!

Sekcja Organizacji

Bądź częścią naszego zespołu organizującego konferencje naukowe, spotkania i szkolenia dla członków Koła oraz studentów z całej Polski.

Wśród sekcji działających w Kole Naukowym Energetyków, Sekcja Organizacji wyróżnia się swoim zaangażowaniem w tworzenie przyjaznego i sprzyjającego rozwojowi środowiska dla wszystkich członków koła.

Sekcja Organizacji to połączone wysiłki wielu osób odpowiadających w naszym Kole za organizację wszystkich naszych wydarzeń – OKME, KWoE, PoE i wiele innych. Połączenie wszystkich zespołów w jeden pozwoli nam na lepszy podział obowiązków i ograniczenie okresów „nudy” pomiędzy wydarzeniami w jednym cyklu.

Do tej samej sekcji włączyliśmy osoby zajmujące się produkcją grafik do komunikacji zewnętrznej Koła oraz ogólnym zarządzeniem promocją oraz PR Koła Naukowego Energetyków.

Członkowie Sekcji Organizacji odpowiedzialni są za:

 • Organizację wydarzeń: Planowanie i realizacja różnorodnych wydarzeń, takich jak wykłady, warsztaty, konferencje, wycieczki i imprezy integracyjne. W szczególności Konkurs Wiedzy o Energetyce, Ogólnopolska Konferencja Młodych Energetyków oraz Porozmawiajmy o Energetyce
 • Promocja koła: Dbanie o wizerunek koła na uczelni i poza nią, m.in. poprzez prowadzenie mediów społecznościowych i strony internetowej.
 • Rekrutacja nowych członków: Organizowanie spotkań informacyjnych i procesów rekrutacyjnych.
 • Współpraca z innymi organizacjami: Budowanie relacji z innymi kołami naukowymi, organizacjami studenckimi i firmami.

Dołącz do nas już dziś!

[ANALIZA] Struktura pokrycia mocą 9 stycznia 2024

Jak poinformowało PSE, 9 stycznia osiągnęliśmy nowy rekord zapotrzebowania na moc wynoszący 28660MW. Przeanalizujmy więc jego pokrycie w systemie

Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały w komunikacie, że polski system elektroenergetyczny osiągnął rekord zapotrzebowania na moc wynoszący 28 660MW o godz. 9:51 9 stycznia 2024 roku.

We wtorek 9 stycznia 2024 r. o godz. 9:51 odnotowano rekordową wartość krajowego zapotrzebowania na moc w wielkości 28 660 MW. Jest ona wyższa o ponad 1000 MW od poprzedniej wartości maksymalnej, odnotowanej 12 lutego 2021 r.

Źródło: PSE

Jak więc rozłożyła się generacja mocy na poszczególne jednostki wytwórcze oraz czy OZE pomogło nam przejść przez trudny czas?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania powinniśmy najpierw przeanalizować jak układał się profil zapotrzebowania na moc analizowanego dnia. Należy jednak zaznaczyć, że dane pochodzą z oficjalnej strony PSE, a ta publikuje jedynie dane z interwałem godzinnym (więc punkt szczytowego zapotrzebowania nie jest zaznaczony)

Źródło danych: PSE

Najważniejszym punktem do analizy jest godzina najbliższa zapotrzebowaniu szczytowemu, więc przeanalizujmy jak pokryliśmy zapotrzebowanie o godzinie 10:00 rano. Na początku możemy zobaczyć, jak energetyka zawodowa sterowana centralnie przez PSE pracująca na najwyższych napięciach pokryła nasze potrzeby.

Źródło danych: PSE

W ramach wyjaśnienia, jednostki wytwórcze można podzielić na 2 kategorie:

JWCD

Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane

 • Duże elektrownie podłączone do sieci przesyłowej.
 • Pracą zarządza operator systemu przesyłowego (OSP).
 • Zapewniają stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).
 • Przykłady: elektrownie węglowe, gazowe, atomowe, wiatrowe i słoneczne o dużej mocy.

nJWCD

nie-Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane

 • Mniejsze elektrownie, raczej niepodłączone do sieci przesyłowej.
 • Nie podlegają dyspozycji operatora systemu przesyłowego (OSP).
 • Wytwarzają energię na własne potrzeby lub lokalny rynek.
 • Przykłady: elektrownie przemysłowe, elektrociepłownie, małe elektrownie odnawialne źródła energii (OZE).

Jak natomiast wyglądała generacja mocy w podziale na źródła energii, z których generowaliśmy energię elektryczną? Poniżej możecie zobaczyć 2 wykresy, przedstawiające odpowiednio strukturę generacji przez cały dzień oraz wyszczególnioną generację w godzinach 9:00-10:00:

Źródło danych: PSE, ENTSO-e

Źródło danych: PSE, ENTSO-e

Źródło danych: PSE, ENTSO-e

Widzimy powyżej że, jak w starym porzekadle,

polska energetyka węglem stoi

Elektrownie na węgiel kamienny i brunatny stanowiły prawie trzy czwarte ogólnej generacji mocy. Na powyższym wykresie możemy zauważyć, że jedynie mniej niż ćwierć generacji pochodziła ze źródeł odnawialnych (dokładniej 17,44%).

Należałoby również spojrzeć na podobny wykres oraz jak nasze jednostki wytwórcze sprostały ostatniemu rekordowemu zapotrzebowaniu – 12 lutego 2021r.

Źródło danych: ENTSO-e

Co istotne, wykres produkcji z 9 stycznia 2024 roku dotyczy jedynie jednostek lokalnych, a aby sprostać rekordowemu zapotrzebowaniu należało również wykorzystać energię od naszych sąsiadów, a bilans wymiany transgranicznej wyglądał następująco:

Źródło danych: PSE

Niezbyt odważnie można stwierdzić, że czekają nas kolejne rekordy – czy sprostamy im jednak wraz ze starzejącymi się jednostkami wytwórczymi oraz coraz większym poleganiem na energii elektrycznej jako głównego medium z którego ogrzewamy nasze domy (przez rosnące zainteresowanie pompami ciepła)? Wydaje się, że jedynym ratunkiem mogą być z roku na rok słabnące zimy, które najsilniej dają w kość naszemu systemowi elektroenergetycznemu.

W gwoli przypomnienia, poprzednie rekordy zapotrzebowania osiągaliśmy odpowiednio 12 lutego 2021 r. (27617MW) i 18 stycznia 2021 r. (27 380MW). Czy jednak szczyty letnie mogą również nam zagrozić? Ostatnie takie były 15 lipca 2021 r. (24 533MW) oraz 9 lipca 2021 r. (24 336MW).

I tą oto kończymy dzisiejszą analizę. Obserwujcie nasze social media (Facebook, Instagram, LinkedIn) oraz stronę internetową po więcej interesujących treści

Autor: Jakub Kulesza /Sekcja Analiz KNE PW