3.11.1966

Powstanie Koła Naukowego Energetyków

Pierwszy zarząd SKNE:
Prezes: J. Starczewski
Wiceprezes: B. Lutomski
Sekretarz: E. Śliwińska
Skarbnik: E. Śliwińska

Opiekun: prof. St. Andrzejewski

1970r.

Zmiana Opiekuna Koła

prof. doc. M. Zgorzelski został opiekunem Koła Naukowego Energetyków

1971r.

Zmiana Opiekuna Koła

Prof. dr hab. inż. J. Portacha został opiekunem Koła Naukowego Energetyków