1966

1. Spotkanie założycielskie SKNE, 3.11.1966 r.

Pierwszy zarząd SKNE: Prezes: J. Starczewski

Wiceprezes: B. Lutomski

Sekretarz: E. Śliwińska

Skarbnik: E. Śliwińska

Opiekun: prof. St. Andrzejewski

2. Spotkanie z dyrektorem ZEMAK-u, inż. Suchowiakiem, 29.11.66r.

1967

prezes: J. Starczewski, opiekun: prof. St. Andrzejewski

1. Udział w XXVII Salonie Lotniczym w Paryżu, czerwiec/lipiec 67r.

2. Wyjazd techniczny szlakiem: Warszawa-EC Gdańsk-Poznań-El. Konin-El. Pątnów-Konin-Warszawa

1968

prezes: J. Starczewski, opiekun: prof. St. Andrzejewski

1. Wyjazd techniczny do El. wodnej Solina.

2. Spotkanie z dyrektorem Białym, z Elektrowni Kozienice.

3. Wyjazd do Kowar i Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, 9-11.11.68r.

4. Wyjazd techniczny do El. wodnej Myczkowce, listopad.

1969

prezes: J. Starczewski, opiekun: prof. St. Andrzejewski

1. Kurs „ZASTOSOWAŃ MASZYN MATEMATYCZNYCH”, marzec.

1970

prezes: B. Grunwald, opiekun: prof. doc.M. Zgorzelski

1. Wyjazd do elektrowni „Łagisza”, „Łaziska”, „Porąbka-Żar” oraz Tyskich Zakładów Piwowarskich, grudzień.

1971

prezes: B. Grunwald, opiekun: dr inż.J. Portacha

1. Obóz naukowy w Bielsku Białej i w Pszczynie, lipiec.

2. Wyjad do KWB „Konin”.

3. Seminarium naukowe oraz wyjazd trasą: W-wa-El. Adamów-Kalisz-Gostynin-Poznań-Konin-Pątnów-W-wa.

4. Wyprawa do Moskwy, Kijowa, Leningradu.

1972

prezes: B. Grunwald, opiekun: dr inż. J. Portacha

1. Wycieczka do Włocławka, listopad.

2. Wycieczka w Bieszczady, listopad.

3. Obóz naukowy „Kozienice-72”

1973

prezes: W. Pawliotti, opiekun: dr inż. J. Portacha

1. Obóz naukowy na trasie: W-wa-Pątnów-Adamów-Konin-W-wa.

2. Wyjazd trasą: W-wa-Tomaszów Maz.-EC Bielsko Biała-Rożnów

3. Obóz naukowy przy elektrowni „Konin” połączony ze spływem do Kruszwicy, lipiec.

1974

prezes: W. Pawliotti, opiekun: dr inż. J. Portacha

1. Wyjazd do Kozienic.

2. Wyjazd trasą: El. Kozienice-Wąchock-Św. Katarzyna-Kielce-Jaskinia Raj-Chęciny-Kielce-Szałas-Anielin-W-wa, listopad.

3. Obóz naukowy ODRA-74 połączony z wyjazdem do Berlina, lipiec.

4. Wyjazd do EC „Siekierki”, marzec.

1975

prezes: M. Pielech, opiekun: dr inż. J. Portacha

1. Obóz POLANIE-75 przy elektrowni Pątnów, zwiedzanie kopalni węgla brunatnego, huty aluminium, El. Konin i Adamów, Kruszwicy, Trzemusza, Gniezna i Biskupina, sierpień.

2. Obóz naukowy w Szczyrku, luty.

3. Seminarium naukowe w Białobrzegach, listopad.

4. Wyjazd do Elektrowni „Łaziska”.

1976

prezes: M. Pielech, opiekun: dr inż. J. Portacha

1. Obóz naukowy SZCZYRK 76, luty 76r.

2. Wyjazd techniczny do elektrowni w Ostrołęce, kwiecień 76r.

3. Wyjazd do FSM w Bielsku Białej, maj 76r.

4. Wyjazd techniczny do Stoczni Gdańskiej, maj 76r.

5. Rajd Kaszuby.

6. Wyjazd do EC Gdańsk, maj 76r.

7. Obóz naukowo-kulturalny Kraków-Nowa Huta 76, lipiec 76r.

8. Obóz naukowy DUNAJ 76 BUŁGARIA w elektrowni atomowej w Kozłoduju, lipiec 76r.

9. Wyjazd techniczny do EC Siekierki, lipiec 76r.

10. Wyjazd do zakładów im. 22-go lipca.

11. Wyjazd do Instytutu Badań Jądrowych w Świerku, lipiec 76.

12. Praktyka wymienna z Politechniką Sofijską.

13. Wyjazd do Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie.

14. Obóz naukowy Huta 76 (Huta im. Lenina), sierpień 76r.

15. Wyjazd techniczny do El. Kozienice, wrzesień 76r.

1977

prezes: L. Bojek, opiekun: dr inż. J. Portacha

1. Obóz naukowy w Rdzawce, grudzień 76r./styczeń 77r.

2. Obóz naukowy „Na szlaku orlich gniazd” (przy El. Siersza) , lipiec 77r.

3. Wyjazd do EC Skawina.

4. Wyprawa naukowa „ŻELAZNE WROTA’77”: el. Dumenti z ruchomą obudową Lungstroma, el. Gyorgos z chłodniami Helera, el. wodna Żelazne Wrota, el. jądrowa Kozłoduj, Warna, Sofia, Bukareszt, Herkulaszu, Budapeszt, IX.77r.

5. Obóz naukowy KRAKÓW 77, lipiec 77r.

6. Udział w pracy naukowo badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „WPŁYW PARAMETRÓW WODY SIECIOWEJ NA KOSZTY WYTWARZANIA I PRZESYŁANIA ENERGII CIEPLNEJ SIECIAMI MAGISTRALNYMI”.

1978

prezes: L. Bojek, opiekun: dr inż. J. Portacha

1. Wyjazd do elektrowni Kozienice oraz Zakładów Piwowarskich w Warce.

2. Wystawa z działalności SKNE, kwiecień 78r.

3. Wyjazd techniczny do Bełchatowa, maj 78r.

4. Wyjazd do NRD i RFN, lipiec 78r.

5. Obóz naukowy przy elektrowni Kozienice połączony z wyjazdem do HEWu w Hamburgu, lipiec 78r.

6. Wyjazd do elektrowni klasycznych i jądrowych Czechosłowacji oraz Węgier, listopad 78r.

7. Seminarium naukowe „Źródła ciepła w dużych aglomeracjach miejskich” w Zalesiu Górnym, grudzień 78r.

1979

prezes: R. Jurkowski, opiekun: doc. dr hab. inż. J.Portacha

1. Zimowy obóz naukowy WISŁA 79, luty 79r.

2. Wyjazd do EC Gdańsk, marzec 79r.

3. Wyjazd do ZAMECH-u Elbląg, marzec 79r.

4. Wyjazd trasą: Bełchatów-Rybnik-Porąbka Żar.

5. Wyjazd do Zakładów Mechanicznych ELWO, kwiecień 79r.

6. Letni obóz naukowy KOZIENICE 79.

7. Wyprawa naukowa SLALOM’79 -Niemcy, Holandia, Belgia, Anglia, Francja, lipiec 79r.

Niemcy : El. jądrowe: Brunsbuttel, PWR 800 MW, Stade, PWR, 662 MW, Brokdorf, PWR, 1300 MW, el. Biblis PWR, 2×1200 MW el. gazowo-olejowa Moorburg, 1000 MW, 21 MPa, 540 C, el. olejowo-węglowa Wilhelmshaven, 720 MW, 19.1 MPa, 530 C, el. Emden,

Holandia: El. olejowa Hamweg, 760 MW, 18.4 MPa, 540C, El. olejowa Maasvlatke, 1080 MW, 18.6 MPa, 540C,

Belgia: El. jądrowa Doel, PWR, 900 i 1000 MW,

Anglia: El. węglowa Kingsnorth, 2000 MW, 16.6 MPa, 541 C,

Francja: El. jądrowa Fessenheim, PWR, 2×900 MW, ośrodek naukowy Sacley, El. olejowo-węglowa Porcheville, 2500 MW, 19.4 MPa, 542 C.

8. Obóz naukowy: KRAKUS 79, październik 79r.

1980

prezes: R. Jurkowski, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

1. Obóz naukowy: WISŁA- 80, luty 80r.

2. Wyjazd do ZAMECH- u, marzec 80r.

3. Letni obóz naukowy KOZIENICE 80, lipiec 80r.

4. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „Łączenie systemu ciepłowniczego CRW-LZW z przewidywanymi nowymi rejonami wydobycia węgla w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Ocena ekonomiczna i uwarunkowania”.

5. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „WIELOWARIANTOWY PROGRAM ZAOPATRZENIA LUBELSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO W CIEPŁO Z ELEKTROCIEPŁOWNI DLA CELÓW GRZEWCZYCH I TECHNOLOGICZNYCH”.

1981

prezes: R. Jurkowski, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

1. Seminarium “SYSTEMY CIEPŁOWNICZE BERLINA ZACH. I WARSZAWY”, styczeń 1981

referaty przygotowane i wygłoszone w kraju oraz wyjazd do Berlina Zach. na zaproszenie firmy BEWAG, w tym do: EC Charlottenburg – 3 bloki U-K parowe i 3 bloki z turbinami gazowymi, o łącznej mocy 450 MEe, 610 MJ/s, EC Lichterfelde – 3 bloki parowe U-K o łacznej mocy 418 MWe i 450 MJ/s, węzeł ciepłowniczy w budynku mieszkalnym, przepompownia wody sieciowej

2. Obóz zimowy: ŚNIEŻNIK-81, luty 81r.

3. Obóz: KOZIENICE-81 połączony ze zwiedzaniem elektrowni wodnych Polski południowej, maj 81r.

4. Wyprawa: BAJKAŁ’81, kwiecień 81r.

5. Obóz: ZAKOPANE’81 „Megawat 81”, luty/maj 81r.

1982

prezes: P. Skowroński, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

1. Wyjazd techniczny do El. Kozienice, El. Bełchatow i EC Łódź, czerwiec 82r.

2. Obóz naukowy KOZIENICE 82, wrzesień 82r.

3. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „Optymalizacja obiegów cieplnych siłowni klasycznych z turbinami kondensacyjnymi, ciepłowniczymi i przeciwprężnymi”.

1984

prezes: E. Staroń, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

1. Obóz naukowy „NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE”, luty 84r.

2. Wyprawa techniczno-turystyczna ŚLĄSK’84, maj 84r.

3. Wyjazd do Zakł. Wytwórczych Maszyn Elektrycznych DOLMEL, maj 84r.

4. Wyjazd: „Szlakiem Hubala”: El. Kozienice-Fabryka Pomp w Kielcach-Browar w Warce, grudzień 84r.

5. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.:”OPTYMALIZACJA OBIEGÓW CIEPLNYCH SIŁOWNI KLASYCZNYCH Z TURBINAMI KONDENSACYJNYMI, CIEPŁOWNICZYMI I PRZECIWPRĘŻNYMI”.

1985

prezes: J. Stępień, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

1. Seminarium „NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE” połączone z wyjazdem do elektrowni jądrowych i klasycznych Czechosłowacji, Węgier i Austrii, luty 85r.

Austria: EC parowo-gazowa Simmering w Wiedniu, el. węglowa Durnrohr z instalacją odsiarczania, el. parowo-gazowa Korneuburg, spalarnia śmieci Spittelau w Wiedniu, elektrownia wodna Greifenstein na Dunaju.

Węgry: el. jędrowa Paks, el. z turbinami gzaowymi Inota EC Kabani z zasobnikami ciepła, el węglowa im. Gagarina z chłodniami suchymi typu Hellera.

2. Wyjazd do El. Kozienice, browaru Warka i Góry Kalwarii, listopad 85r.

1986

prezes: J. Stępień, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

1. Wyjazd dydaktyczny na trasie: El. Kozienice-browar Warka-El. Bełchatów, maj 86r.

2. Obóz naukowy PAKS-Węgry 86 „KIERUNKI ROZWOJU ENERGETYKI JĄDROWEJ”, lipiec 86r.W czasie blisko miesięcznego pobytu w elektrowni jądrowej PAKS z reaktorami WWER-440 zapoznaliśmy się z: głównymi obiegami EJ, budową reaktora jądrowego, systemami zabezpieczeń przed i w czasie awarii, gospodarką paliwem jądrowym, sposobami usuwania odpadów radioaktywnych, układami wentylacji oraz kompozycją budynku głównego.

1987

prezes: K. Wiecha, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

1. Obóz szkoleniowy w Beskidzie Żywieckim, luty 87r.

2. Wyjazd techniczny do El. Kozienice i Zakładów Piwowarskich w Warce.

3. Wyjazd do El. Bełchatów, maj 87r.

1988

prezes: K. Wiecha, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

1. Wyjazd szlakiem: El. Kozienice-EC Stalowa Wola-Kopalnia Siarki Jeziórko.

2. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: ”Opracowanie koncepcji symulatora i modeli matematycznych układu cieplnego siłowni jądrowej”.

3. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: ”OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW CZŁONU CIEPŁOWNICZEGO ELEKTROCIEPŁOWNI JĄDROWEJ”.

1989

prezes: K. Wiecha, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

1. Wyjazd do El. Kozienice i EC Siekierki.

1990

prezes: K. Wiecha, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

1. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW CZŁONU CIEPŁOWNICZEGO ELEKTROCIEPŁOWNI JĄDROWEJ”.

2. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w Instytucie Techniki Cieplnej pt.: „OPRACOWANIE KONCEPCJI SYMULATORA I MODELI MATEMATYCZNYCH UKŁADU CIEPLNEGO SIŁOWNI JĄDROWEJ”.

3. Wyjazd techniczny do El. Kozienice.

1991

prezes: A. Kuciński, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

1. Wyjazd El. Kozienice i Zakładów Piwowarskich w Warce, maj 91r.

2. Wizyta w hotelu Mariott.

1992

prezes: A. Kuciński, opiekun: doc. dr hab. inż. J. Portacha

1. Seminarium „NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE” połączone z wyjazdem do Kozienic.

2. Wyjazd do EC Siekierki, czerwiec 92r.

3. Wyjazd techniczny do El. Bełchatów, październik 92r.

1993

prezes: A. Kuciński, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

1. Seminarium Szczawa’93 na temat ochrony środowiska.

2. Wyjazd do El. Kozienice i Zakładów Piwowarskich w Warce.

1994

prezes: M. Zdanowicz, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

1. Wyjazd do El. Bełchatow, marzec 94r.

2. Wyjazd techniczny do Bełchatowa, maj 94r./

3. Udział w XXXI Studenckiej Sesji Kół Naukowych Kraków AGH, maj 94r.

4. Udział w obozie naukowym w Szczawinie koło Limanowej, grudzień 94r.

5. Seminarium „Kotły fluidane” połączone z wizytą w EC Żerań, grudzień 94r.

6. Obóz naukowy Muszyna 94, grudzień 94r.

1995

prezes: M. Czub, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

1. Seminarium naukowe „EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA” w Bielsku Białej, marzec/kwiecień 95r.

2. Wyjazd do elektrowni Kozienice i Zakładów Piwowarskich w Warce, maj 95r.

3. Seminarium „NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE DUŃSKIEJ” połączone z wyjazdem do elektrowni i elektrociepłowni w Danii – listopad 1995.

a) Zapoznanie się z działalnością firmy ELSAMPROJEKT projektującej elektrownie, elektrociepłownie i systemy ciepłownicze.

b) zwiedzanie nowobudowanego bloku na parametry nadkrytyczne w EC Skarbek o mocy 414 MWe/440 MWq

c) zwiedzanie fabryki rur preizolowanych ABB I.C Moller – Fredericia

d) Zapoznanie się z ciepłownictwem rejonu Horsens – wizyta w EC spalającej śmieci – CHP Knudmose, elektrociepłowni parowej CHP Herning oraz w przedsiębiorstwie ciepłowniczym Horsens.

e) Zwiedzanie elektrociepłowni spalającej śmieci w Herning – CHP Herning z nowoczesną instalacją oczyszczania spalin

f) Zapoznanie się z ciepłownictwem Kopenhagi – wizyta w CRT-Metropolitan Copenhagen Heating Transmission Company, ciepłowni i węźle ciepłowniczym sieciowym.Obok wizyt w ramach wyjazdu odbyły się dwa seminaria prowadzone przez Elsamprojekt (we Frederici i Herning) oraz 5 seminariów przygotowanych przez uczestników. Ponad połowę kosztów wyjazdu pokryła firma ELSAMPROJEKT.

4. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w ITC PW pt.: „Analiza kosztów ciepła loco odbiorca z różnych źródeł ciepła”

1996

prezes: M. Czub, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

1. Udział w wystawie prac o działalności kół naukowych, czerwiec Warszawa.

2. Udział w seminarium międzynarodowym „NOWE GENERACJE ELEKTROWNI JĄDROWYCH”, 25-27.10.96r Warszawa.

3. Udział w seminarium międzynarodowym (Polska/Niemcy) „MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO W POLSCE”, 8-11.11.96 Polanica Zdrój.

4. Wyjazd do El. Bełchatow, El. Kozienice i Zakładów Piwowarskich w Warce.

5. Seminarium z okazji 30-lecia Koła, 6-7 grudzień.

6. Udział w pracy naukowo-badawczej wykonywanej w ITC PW pt.: „ANALIZA KOSZTÓW CIEPŁA LOCO ODBIORCA Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA”

7. Spotkanie z mgr inż. W. Dulibanem na temat nowych rozwiązań w budowie kotłów fluidalnych.

1997

prezes: M. Czub, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

1. Udział w obozie naukowym organizowanym przez koło naukowe CALORIA na AGH pod hasłem „ MOTYWUJĄCA I INTEGRUJĄCA ROLA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO NA UCZELNI ” w Orawicy na Słowacji.

2. Wyjazd do Laboratorium Geotermalnego PAN w Szaflarach – Bańska Nizina k. Zakopanego

3. Seminarium „EKOLOGICZNE KOTŁY W CIEPŁOWNICTWIE” połączone z wizytą w EC Żerań zapoznanie się z kotłem OF – 450

4. Spotkanie z prof. Minnesota State University, Jerzym Fiszdonem na temat studiów w szczególności w zakresie energetyki na uniwersytecie w Menkato i USA

5. Organizacja seminarium „EKOLOGICZNE TECHNOLOGIE W ELEKTROWNIACH WĘGLOWYCH” połączone z wyjazdem do kopalni i elektrowni Bełchatów oraz elektrowni Opole. Kierownik org. Bernard Celiński, sekretarz naukowy Marcin Śmiech

6. Udział w XXXIV sesji studenckich kół naukowych na AGH z wygłoszeniem trzech referatów.

• Fiedułow W. „ Dobór optymalnych parametrów konstrukcyjnych rur preizolowanych”(referat nagrodzony )

• Karawecka K. „ Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła jako jedna z najbardziej ekologicznych technologii energetycznych”

• Zakrzewski A. „ Zasoby i wykorzystanie wód geotermalnych w Polsce”

7. Organizacja Targów Pracy Energetyków

8. Udział w XXII sesji naukowej na Politechnice Częstochowskiej z trzema referatami.

• Napiórkowski A. „ Słoneczne systemy ciepłej wody użytkowej, elementy składowe i aspekty ekonomiczne wykorzystania energii słonecznej”

• Czub M. „ Nowe Duńskie technologie pozyskiwania ciepła z odpadów”

• Śmiech M. „Izolacje transparentne i inne sposoby zmniejszania zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie”

1998

prezes: M. Czub, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

1. Seminarium „ NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE-98”. W części wyjazdowej uczestnicy zapoznali się z El. Jaworzno II (pierwszy w kraju blok 200 MW bez komina) El. Połaniec, Browarami „Warka” i El. Kozienice.

Kierownik org. Mirosław Brodzik, sekr. naukowy Andrzej Napiurkowski

2. Udział XXXXV Sesji Studenckich Kół Naukowych na AGH w Krakowie z referatami członków KNE.

3. Aktualizacja Koła na wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej.

4. Organizacja seminarium „ EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA” połączone z wyjazdem do EC – Żerań

5. Udział w Międzynarodowym Sympozjum Koła Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej z referatami członków KNE.

1999

prezes: M. Czub, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

1. Udział z referatami członków KNE w konferencji koła naukowego CALORIA (AGH – Kraków) „ENERGIA – EKOLOGIA – ETYKA”, organizowanej pod patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH

2. Organizacja seminarium „NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE -99” połączone z wyjazdem do kopalni i El. Bełchatów, El. Opole, El. Wodnej w Nysie, Ciepłowni opalanej słomą w Lubaniu, EC Berlin Mitte i El. Schwarze Pumpe w Niemczech.

Kierownik org. Adam Waszkiewicz, sekretarz naukowy Przemysław Alabrudziński

3. Udział w seminarium Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej im. Stanisława Ochęduszki na Politechnice Śląskiej z wygłoszeniem referatów:

• Portacha J. „ O modelach pośrednich w obliczeniach układów cieplnych siłowni”

• Maliszewski M. „ Analiza układu cieplnego bloku 235MW z kotłami fluidalnymi EL. Turów”• Fiedułow W. „ Optymalizacja sieci ciepłowniczych magistralnych preizolowanych”

2000

prezes: A.Waszkiewicz, opiekun: prof. dr hab. inż. J. Portacha

1. Z okazji 40-lecia MEiLu organizacja seminarium „ EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII – 2000”. Część wyjazdowa seminarium obejmowała: pierwszą w kraju EL. Gazowo – Parową w Gorzowie Wielkopolskim, Ciepłownie Geotermalne w Pyrzycach i kotły fluidalne w El. Konin oraz El. W Dychowie. Kierownik org. Dariusz Furtak, sekretarz naukowy Wojciech Fluder

2. Udział w XXXVII Sesji Kół Naukowych na AGH w Krakowie z wygłoszeniem referatów:

 Waszkiewicz A., Rybak D. „Elektrownie XXI wieku bez Kominów”

 Kaczorek M. „ O metodach iteracyjnych rozwiązywania problemów technicznych”

 Zawadzki K. „ O entalpii i entropii H2O”

3. Udział w Sympozjum Koła Naukowego Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Szczyrku z wygłoszeniem referatów:

• Portacha J. „ O strukturze uniwersalnej układów cieplnych siłowni i metodach numerycznych obliczeń bilansowych”

• Kaczorek M. „ Korzyści wykorzystania metody iteracyjnej do obliczeń bilansowych, układu cieplnego bloku 235 MW z kotłem fluidalnym El. Turów.”

• Waszkiewicz A. „ Obliczenia przepływów masy i energii w układzie cieplnym bloku 800 MW El. Schwarze Pumpe”

2001

Prezes A. Marcińczyk, Opiekun : Prof. dr hab. inż. J. Portacha

1. Seminarium:„Studia Techniczne na Uniwersytetach Amerykańskich” z udziałem prof. J Fiszdona z Mankato Uniwersity

2. Organizacja wyjazdu technicznego do nowo budowanej elektrociepłowni gazowo-parowej-EC-Lublin Wrotków. – Kierownik Artur Marcińczyk

3. Seminarium: „O Energetyce i Gospodarce Odpadami w USA i Kanadzie” z udziałem prof. J. Portachy (po powrocie z USA i Kanady)

4. Udział w XXXVIII Sesji Studenckich Kół Naukowych na AGH z udziałem członków KNE Legata M., Waszkiewicza A. z referatem pt. ,,Dynamiczne metody badania kolektorów słonecznych” (Opiekun prof. Z. Pluta)

5. Udział w III Krajowych Seminarium Studenckich Kół Naukowych na temat „Techniczne Aspekty Ochrony Środowiska” z udziałem członków KNE (Politechnika Gdańska 20-21.04.2001)

-Waszkiewicz A. ,Rybak D.: „Elektrownie XXI wieku na Parametry Nadkrytyczne i bez Kominów” Opiekun : prof. dr hab. inż. J. Portacha

-Legat M.: ”Wykorzystanie Gazu Wysypiskowego do Celów Energetycznych”

Opiekun : prof. dr hab. inż. J. Portacha

6. Udział w Międzynarodowej Konferencji POWER-GEN-2001 w Brukseli i wizyta w elektrowni gazowo-parowej Wiword.

7. Seminarium pt. ”Nowoczesne Technologie w Energetyce w Kraju i na Świecie” połączone z wyjazdem do EC Lublin Wrotków i kopalni węgla kamiennego „Bogdanka”.

8. Organizacja wystawy: 35-lecia KNE i 40-lecia ITC. – Kierownik M. Lewandowski

9. Seminarium 18-ty ŚWIATOWY KONGRES ENERGETYCZNY Buenos Aires – ARGENTYNA, 21-25 października 2001 – Prof. J. Portacha, K. Adamkiewicz

2002

Prezes A. Marcińczyk, Opiekun : Prof. dr hab. inż. J. Portacha

1. Organizacja seminarium:

– „Gospodarka Cieplno – Energetyczna Ostrołeki”, „Sterowanie bloku 220 MW sieciami neuronowymi”.

2. Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Energetyków z udziałem Dziekana MEiL Prof. Tadeusza Rychtera oraz Opiekuna KNE Prof. Józefa Portachy.

3. Udział w 39 sesji Studenckich Kół Naukowych na AGH, (Kraków – 9 maj):

Referaty wygłoszone przez członków KNE:

• Dobek Radosław: „Debata nad przyszłością energetyki jądrowej”, opiekun dr R. Janczak

• Marcińczyk Artur: „Skojarzone wytwarzanie ciepła w miastach”, opiekun prof. J. Portacha

• Rybak Daniel: „Efekty termodynamiczne i ekonomiczne akumulacji ciepła w EC”, opiekun prof. J. Portacha

4. Udział w Konferencji – „ENERGIA – EKOLOGIA – ETYKA” organizowanej pod patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH:

Referaty wygłoszone przez członków KNE:

• Dobek Radosław: „Quo Vadis Energetyka Jądrowa?”, opiekun dr R. Janczak

• Furtak D.:„Sieci neuronowe – tania i skuteczna metoda ograniczenia emisji NOx”, opiekun dr inż. K. Świrski

• Marcińczyk Artur: ”Ekologiczne technologie wytwarzania ciepła w aglomeracjach europejskich”, opiekun prof. J. Portacha• Rybak D.: „Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania akumulatorów ciepła w elektrociepłowniach zawodowych”, opiekun prof. J. Portacha

Wyróżnienie „Dyplomem Uznania” Opiekuna KNE Prof. J. Portachy przez Rektora AGH w Krakowie za pracę na rzecz rozwoju Studenckiego Ruchu Naukowego.

5. Organizacja Międzyuczelnianego Seminarium:

„NOWE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE – 2002”Uczestniczyli w nim członkowie kół naukowych o podobnym profilu z AGH i Politechniki Śląskiej. Seminarium było połączone z wizytami w kilku zakładach energetycznych w Zagłębiu Ruhry celem zapoznania się z ich budową i eksploatacją.

W ramach Seminarium wszyscy uczestnicy przygotowali i wygłosili referaty oraz zwiedzili następujące zakłady:

• Elektrownia Niederaussem – jedna z najnowocześniejszych w Europie elektrowni opalanej węglem brunatnym. Blok o mocy 1000 MW na parametry nadkrytyczne (para świeża-274 bary/ 580ºC, para wtórnie przegrzana-60 bar/ 600ºC ).Elektrownia zbudowana jest bez komina oraz blok 600 MW na parametry podkrytyczne (170 bar/ 530ºC, 31,7 bar/530ºC).

• Zakłady utylizacji odpadów i spalarnia gazów – Rodenkirchen w Kolonii. Gazy wykorzystane są w elektrowni z ogniwami paliwowymi – 200 kW.

• Zakłady produkcji materiałów odpornych na wysokie temperatury i trudnościeralnych dla kotłów fluidalnych, koksowni i spalarni śmieci – KARRENA. Zwiedziliśmy również jedną z największych i najnowocześniejszych w Europie koksowni wykorzystującej materiały ognioodporne z firmy Karrena.

• Największy w Europie blok gazowo-parowy – 750 MW z kotłem węglowym – Elektrownia Werne,

• Instalacje elektrowni z ogniwami paliwowymi o mocy od 2 do 300 kW w Essen.Ta część seminarium stanowiła ciekawe uzupełnienie naszych referatów seminaryjnych oraz wykładów specjalnościowych z zakresu energetyki, które znajdują w obszernym sprawozdaniu z seminarium. W ramach atrakcji turystycznych zwiedziliśmy Weimar (miasto Goethego, Schillera, Ł. Cranacha i S. Bacha), Kolonię z piękną gotycką katedrą oraz Bonn (miasto rodzinne Bethovena) i inne. Seminarium pierwotnie zaplanowane było w 2001r. (z okazji 35-lecia KNE) ze względów finansowych zostało przesunięte na rok 2002.

2003

Prezes A. Marcińczyk, od października br. prezes Piotr Proczek,

Opiekun : Prof. dr hab. inż. J. Portacha

1. Udział w Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej Im. S. Ochęduszki – POLITECHNIKA ŚLĄSKA: „Współczesne problemy energetyki i ekologii”.

Na seminarium przygotowali i wygłosili referaty:

– Artur Marcińczyk: ,,Przyrost sprawności bloku kondensacyjnego poprzez dobudowę czołowej turbiny gazowej. ”

– Mariusz Proczek: ,,Obliczenia bilansowe układu cieplnego z wykorzystaniem metody minimalizacji”

– Prof. J. Portacha: ,,Kierunki rozwoju technologii węglowych w siłowniach cieplnych ”

2. Udział w XL Sesji Studenckich Kół Naukowych na AGH:

Referaty przygotowali i wygłosili:

– Mariusz Proczek: ,,Właściwości struktury macierzy topologicznej modelu elektrociepłowni i wykorzystanie ich w obliczeniach bilansowych”

– Maciej Kowalewski: ,,Koszty ekologiczne wytwarzania ciepła w EC – zawodowej”

– Jacek Szymczyk (doktorant): ,,Metoda pośrednia obliczeń bilansowych bloku energetycznego 360 MW elektrowni Bełchatów”.

Opiekunem naukowym referatów był Prof. J. Portacha.

3. Organizacja zimowego obozu szkoleniowego na Szyndzielni pt.:„Ekologia i Cogeneration” połączony z wizytą w Elektrociepłowni Bielsko Biała.

4. Walne Zgromadzenie Członków KNE z udziałem Opiekuna Koła Prof. J. Portachy, połączone z wyborem nowych władz Koła. (20 październik)

Skład wybranego zarządu: Piotr Proczek – prezes, Marzena Lasocka – v-ce prezes, Mariusz Proczek – v-ce prezes.

5. Utorzenie nowej strony internetowej KNE o adresie: http://kne.itc.pw.edu.pl

– webmaster: Mariusz Proczek

6. Organizacja seminarium pt. ”Energetyka Warszawy i Mazowsza 2003„ połączona z wizytą w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „ZUSOK” w Warszawie i Elektrociepłowni zasilanej biogazem ze ścieków na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach. ZUSOK jest jednym z najnowszych tego zakładów tego typu w Europie. (17 grudzień) – Kierownik – Marzena Lasocka.

7. Tradycyjne spotkanie wigilijne z członkami i sympatykami naszego Koła. Honorowy gość – Prof. Jerzy Fiszdon (Absolwent MEiL-u). Obecnie Profesor Minnesota State University Mankato w USA. (19 grudzień)

8. Organizacja seminarium pt. ”Nowoczesne Technologie Energetyce„ połączone z wyjazdem do Elektrociepłowni Lublin – Wrotków i Elektrociepłowni gazowo-parowej w Siedlcach. (20 grudzień) – Kierownik – Piotr Proczek.

2004

Prezes P. Proczek, Opiekun : Prof. dr hab. inż. J. Portacha

1. Seminarium: „Energia z odpadów komunalnych”. (Warszawa – 16 stycznia)

W ramach seminarium wizyta w Zakładach Mechanicznych PZL-Wola. Zapoznanie się z budową i technologią wykonania silników spalinowych, zasilanych biogazem ze śmieci i ścieków. Inspiracją naszego zainteresowania była wizyta w Elektrociepłowni, w oczyszczalni ścieków w Siedlcach, gdzie zapoznaliśmy się z eksploatacja tych urządzeń.

– Kierownik seminarium: Krzysztof Konop

2. Zimowy obóz naukowy: „Ekologia i Cogeneration w Energetyce – 2004”. (Szczyrk, 14-20 luty)

Cel obozu: zapoznanie się z zagadnieniami ekologicznymi i gospodarką skojarzoną (cogeneration) w energetyce. Podczas 7-iu sesji naukowych uczestnicy zaprezentowali swoje referaty. Konfrontacja wiedzy teoretycznej z praktyczną podczas wizyty w Elektrociepłowni Bielsko II, gdzie zainstalowany jest jeden z najbardziej nowoczesnych kotłów w kraju – kocioł fluidalny. Uczestnicy zapoznali się również z Elektorciepłownią zasilaną biogazem w oczyszczalni ścieków Aqua S.A. „Komorowice”. Wykaz autorów i tematów referatów znajduje się w obszernym sprawozdaniu z obozu, w archiwum Koła.

– Kierownik: Piotr Proczek

3. Dni otwarte PW. (Warszawa – marzec)

Czynny udział w promocji Uczelni, Wydziału i KNE podczas marcowych dni otwartych na Politechnice Warszawskiej. Stoisko na wydziale MEiL w ITC. Prezentacja działalności Koła w Gmachu Głównym PW. W pracach wzięli udział: Sławomir Strąpoć, Mariusz Proczek, Marzena Lasocka, Anna Fruzińska.

– Koordynator: Mariusz Proczek

4. Wystawa na IVp. ITC. (Warszawa – marzec/kwiecień)

Wystawa pod hasłem: „Nowe Technologie w Energetyce” nawiązująca do wizyt technicznych Koła w nowoczesnych zakładach energetycznych w kraju i zagranica, zlokalizowana w holu na IVp. Instytutu Techniki Cieplnej.

– Koordynator: Anna Fruzińska

5. Seminarium: „Technologie ekologiczne w Energetyce – 2004”, (28 kwiecień).

Cel: Zapoznanie się z elektrociepłownią z silnikami spalinowymi, zasilana biogazem ze składowiska odpadówmiejskich, w Radomiu oraz z nowoczesną instalacją odsiarczania spalin w Elektrowni Kozienice dla bloków 500MW.

– Kierownik seminarium: Piotr Proczek

6. XLI Sesja Kół Naukowych na AGH w Krakowie. (13 maj)

Referat przygotował i wygłosił:

– Proczek Piotr: „Małe elektrociepłownie biogazowe”

Opiekun naukowy referatu: Prof. J. Portacha

7. Udział członków KNE w II Międzynarodowej Konferencji „ENERGIA – EKOLOGIA – ETYKA” na AGH pod Patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. (20-22 maj)

Referaty przygotowali i zaprezentowali:

– Portacha J., Proczek P.: Wykorzystanie biogazu ze ścieków i śmieci miejskich, do produkcji energii elektrycznej i ciepła w układzie skojarzonym”

– Marcińczyk A., Portacha J.: Aspekty ekologiczne siłowni na parametry nadkrytyczne – Elektrownia Bełchatów II”

8. Seminarium: „Zaopatrzenie w energię dużych miast” połączone z wizytą techniczną w EC-Siekierki. (25 listopad)

Referat pt.: „Systemy grzewcze dużych aglomeracji miejskich”, przygotowała Marta Dąbrowska. –

Kierownik seminarium: Łukasz Baran

9. Seminarium „Rozwiązania proekologiczne urządzeń energetycznych” połączone z wizytą w ośrodku firmy Viessmann. (9 grudzień)

Referaty przygotowali:

– Firląg Szymon: „Kotły fluidalne”

– Kowalska Dorota: „Sieci preizolowane”

– Trzaski Adrian: „Pompy ciepła”

– Strąpoć Sławomir: „Nowe rozwiązania kotłów kondensacyjnych”

– Kierownik seminarium: Sławomir Strąpoć

10. Walne Zgromadzenie Członków i Sympatyków KNE z udziałem Kierownika Zakładu Pomp, Napędów i Siłowni ITC PW Prof. W. Jędrala i Opiekuna KNE Prof. J. Portachy. Sprawozdanie z rocznej działalności KNE. Przyznanie tytułu Honorowego Prezesa mgr-owi inż. Arturowi Marcińczykowi. Podziękowanie za działalność v-ce Prezesowi KNE mgr-owi inż. Mariuszowi Proczek i wybór nowego v-ce prezesa w osobie Łukasza Barana.

Zatwierdzenie programu na rok akademicki 2004/2005. (16 grudzień)

11. Tradycyjne spotkanie wigilijne z członkami i sympatykami naszego Koła, Opiekunem KNE oraz rodziną Boguckich. (20 grudzień)

12. I część remontu pomieszczenia KNE pokoju ITC 02 (pomalowanie pomieszczenia, zakup części nowego wyposażenia).

2005

Prezes P. Proczek, Opiekun : Prof. dr hab. inż. J. Portacha

1. II część remontu pomieszczenia KNE, pokoju ITC 02 (zakup nowego wyposażenia: tablice korkowe i magnetyczna, wykładzina, 6 krzeseł + 1 biurowe, 2 biurka, umywalka, położenie wykładziny, pomalowanie drzwi wejściowych, montaż umywalki, wymiana okna zewnętrznego). (szlifowanie szaf – zakończenie prac.) – Kierownik prac remontowych: Łukasz Baran

2. Seminarium: „Miejskie śmieci i ścieki, jako źródło energii”. (Warszawa – 13 styczeń) W ramach seminarium wizyta w jednym z najnowszych zakładów w Europie wykorzystujących energię śmieci miejskich poprzez ich bezpośrednie spalanie – w ZUSOK-u (Zakładzie Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych). Zapoznanie się z technologią spalania śmieci oraz eksploatacją obiektu. – Kierownik seminarium: Marzena Lasocka

3. Zimowy obóz naukowy: „ENERGETYKA – KOGENERACJA – EKOLOGIA – 2005”. (Szczyrk, 12-19 luty)Cel obozu: zapoznanie się z zagadnieniami ekologicznymi i gospodarką skojarzoną (cogeneration) w energetyce. Poznanie najnowszych i unikatowych rozwiązań technicznych, przyjaznych środowisku naturalnemu, spełniających wszystkie wymagane normy obowiązujące w kraju i UE w najnowocześniejszej Elektrociepłowni w Polsce – Chorzów ELCHO. Elektrociepłownia wyposażona jest w dwa bloki energetyczne, ciepłownicze upustowo-kondensacyjne z kotłami fluidalnymi produkcji firmy Foster Wheeler z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) typu kompact oraz dwie ciepłownicze upustowo-kondensacyjne turbiny parowe. Kotły zainstalowane w ELCHO stanowią jedno z najnowszych osiągnięć techniki w zakresie czystego spalania węgla o wysokim zasiarczeniu w obecności wapienia w kontrolowanych temperaturach. Uczestnicy zapoznali się również z instalacjami chłodniczą i ciepłowniczą w Tyskich Browarach Książęcych.

Podczas 8-iu sesji naukowych uczestnicy zaprezentowali 19 referatów przygotowanych przez siebie przed obozem. Wykaz: autorów, tematów i streszczeń referatów oraz ich pełna treść w postaci elektronicznej (Power Point) znajduje się w sprawozdaniu z obozu, w archiwum Koła. – Kierownik: Mateusz Delekta

4. Dni otwarte PW. (Warszawa – 6 i 13 marzec) Czynny udział w promocji Uczelni, Wydziału i KNE podczas marcowych dni otwartych na Politechnice Warszawskiej. Stoisko na wydziale MEiL w ITC. Prezentacja działalności Koła w Gmachu Głównym PW. W pracach wzięli udział: Kamil Misztal, Marzena Lasocka, Sławomir Strąpoć, Sławomir Ostapski, Grzegorz Polakowski, Piotr Proczek, Łukasz Baran. – Koordynator: Grzegorz Polakowski

5. Seminarium Instytutu Techniki Cieplnej: „O działalności Koła Naukowego Energetyków: nauka – technika – dydaktyka”. (Warszawa – 22 marzec) Seminarium odbyło się w Sali Konferencyjnej w ITC. Opiekun KNE – Prof. Józef Portacha opowiedział o historii Koła oraz jej blisko 40-to letniej działalności, Prezes KNE – Piotr Proczek, Vice Prezes KNE – Marzena Lasocka oraz Członek KNE – Hanna Bogucka, opowiedzieli o obecnej aktywności, a także bliższych i dalszych planach. W seminarium udział wzięli m.in. z-ca Dyrektora ITC – Dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski, Wykładowcy MEiL, członkowie i sympatycy KNE oraz zaproszeni goście. – Opiekun merytoryczny seminarium: Prof. J. Portacha

6. „Jajeczko KNE” – spotkanie wielkanocne z członkami i sympatykami naszego Koła oraz Opiekunem KNE. (24 marzec)

7. Seminarium „Ekologiczne Technologie w Energetyce – 2005 – część polska #1” (Bełchatów – 18 maj) Elektrownię Bełchatów, nowoczesny, przyjazny środowisku, spełniający wszystkie wymagania i normy obowiązujące w UE zakład odwiedziliśmy w ramach uzupełnienia zbliżającej się październikowej Konferencji ETE-2005. Wizyta w największej Elektrowni w Europie opalanej węglem brunatnym dała uczestnikom wyjazdu możliwość zapoznania się z nowoczesnymi i proekologicznymi rozwiązaniami technicznymi dużej elektrowni. Moc pracujących bloków energetycznych to 15% mocy zainstalowanej w polskiej energetyce. Roczna produkcja energii wynosi przeciętnie 27-28 TWh, co stanowi ponad 20% produkcji krajowej. Poza tym energia z Bełchatowa jest najtańszą energią elektryczną w kraju. Zainstalowane 6 Instalacji Odsiarczania Spalin pozwala na spełnienie wszelkich standardów i wymogów z zakresu ochrony środowiska. W najbliższym czasie planowana jest budowa bloku na parametry nadkrytyczne, bez komina – pierwszego w kraju. Bełchatów to znana polska elektrownia, nie tylko dla inżyniera energetyka. Jest obowiązkowym punktem, który każdy przyszły inżynier energetyk powinien koniecznie poznać. Milo nam było także słuchać wypowiedzi naszego absolwenta, dziś już wieloletniego pracownika El. Bełchatów. Niedaleko od Bełchatowa, w Sulejowie mieliśmy przyjemność zobaczyć też Opactwo Braci Cystersów i posłuchać opowieści przewodnika.

– Kierownik seminarium: Marzena Lasocka

8. Seminarium „Ekologiczne Technologie w Energetyce – 2005 – część polska #2” (Elbląg, Gdańsk – 20 maj)

Wizyta w Zakładach mechanicznych ALSTOM Power w Elblągu, Elektrociepłowni Matarnia oraz EC Szadółki w Gdańsku była drugim już nawiązaniem i przygotowaniem do głównego tegorocznego wydarzenia w działalności KNE – Konferencji ETE-2005. Celem seminarium było zapoznanie się z nowoczesnymi i proekologicznymi technologiami produkcji turbin parowych i gazowych w zakładach ALSTOM Power. Zakład zaopatruje większość zakładów energetycznych w te urządzenia, w tym EL-Bełchatów, EC-Opole, EC-Siekierki, EL.Kozienice, EC-Wrotki w Lublinie i inne. Znaczna część produkcji jest eksportowana do różnych krajów Europy. Zakład współpracuje z renomowanymi firmami w branży energetycznej na świecie, w szczególności z firmą ALSTOM w Szwajcarii. Obecnie zakład przygotowuje się do produkcji turbiny na parametry nadkrytyczne, która będzie zainstalowana w EL-Bełchatów II. Drugim elementem wyjazdu było zapoznanie się z zagadnieniami ekologicznymi i gospodarką skojarzoną (cogeneration) w energetyce na przykładzie EC Gdańsk – Matarnia oraz EC Szadółki. W „Matarni” kotłownię pracującą na węglu kamiennym poddano gruntownej modernizacji. Powstał obiekt wykorzystujący proekologiczne skojarzone źródła ciepła i energii elektrycznej. Paliwem podstawowym jest gaz, a awaryjnym olej opałowy. Szczególną uwagę przy modernizacji poświęcono aspektom ekonomicznym, środowiskowym i niezawodnościowym. W EC Szadółki natomiast produkowana jest energia elektryczna oraz cieplna przy spalaniu biogazu powstającego na wysypisku śmieci. Wysypisko śmieci, z którego jest zaczerpywane paliwo-biogaz, powstało w 1972 roku. Potem w 1997 roku, na przykładzie z zachodniej Europy i przy pomocy środków finansowych ze Szwecji wybudowano elektrociepłownię. Teraz gaz wydobywany jest z sześciu studni gazowych o głębokości od 8 do 14 metrów rurami o średnicy 63mm. Źródłem gazu są ugniecione śmiecie, które przy dostępie małej ilości tlenu i dobrze ugniecione ulegają procesowi kompostowania. Trwa to ok. trzech miesięcy. Cała ta instalacja kosztowała w 1997 roku ok. 2mln. 100tys. złotych i liczone było, że koszty zwrócą się po 5 latach. Zwróciły się po czterech.

– Kierownicy seminarium: Grzegorz Polakowski i Mariusz Andrzejczuk

9. Doposażenie sali KNE – ITC 02. (Warszawa, PW ITC, Sala 02 – 7 czerwiec) Kolejna, po remoncie salki KNE, cześć inicjatywy mającej na celu usprawnienie działalności Koła i umożliwienie jego członkom jeszcze efektywniejszej pracy. Za fundusze pozyskanez Komisji Finansowej i Gospodarczej SS PW zakupiono następujący sprzęt komputerowy:

– komputer (stacja robocza): AMD Sempron 2200+, 512 MB RAM

– monitor: Samsung SyncMaster 793DF

– drukarka laserowa czarno/biała: HP LaserJet 1020

– skaner: Pustek OpticPro S28

– Osoba odpowiedzialna: Piotr Proczek

10. Seminarium „Warszawska sieć ciepłownicza”. (Warszawa, PW ITC – 9 czerwiec) Mając w planach Konferencji ETE-2005 poznanie wiedeńskiej sieci ciepłowniczej, postanowiliśmy przybliżyć sobie, dla porównania, warszawską sieć. Mieliśmy ku temu świetną dogodność, ponieważ Prezesesem Zarządu SPEC S.A. (Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej), jest wykładowca naszego Wydziału MEiL, Dr inż. Paweł Skowroński, który osobiście poprowadził powyższe seminarium. Dowiedzieliśmy się, że SPEC działa na terenie Warszawy już od 1952 roku. Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest przesył i dystrybucja ciepła, wytwarzanie ciepła oraz obrót ciepłem. Należący do SPEC S.A. warszawski system ciepłowniczy, o łącznej długości rurociągów blisko 1 600 km, jest największy w Unii Europejskiej. Sieć ciepłownicza przechodzi obecnie głęboką modernizację. Wymieniana jest sieć na rury preizolowane, umożliwiające znaczną redukcję strat przesyłanego ciepła, i wyposażone w alarmowy system lokalizacji awarii. W skład SPEC S.A. wchodzi siedem Zakładów Energetyki Cieplnej, które zasięgiem swego działania obejmują niemalże całą Warszawę. Ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej dociera do ponad 18 tysięcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych o łącznej kubaturze 234 mln m3, zaspokajając ok. 75% całkowitych potrzeb cieplnych miasta.

– Kierownik seminarium: Piotr Proczek

11. Konferencja „Ekologiczne Technologie w Energetyce – 2005” (ETE-2005). (Polska, Czechy, Austria, Szwajcaria, Francja – 15-23 październik) Konferencja ETE – 2005 zapoczątkowała obchody 40 lecia naszego Koła. Przyniosła studentom wiele korzyści:

1. Stworzyła studentom możliwość publicznego przedstawienia wyników własnych prac, jednocześnie podwyższając umiejętności opracowywania wyników oraz ich prezentacji, co w przyszłej pracy inżyniera, czy naukowca jest bardzo ważne.

2. Dała możliwość zapoznania się z wieloma najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i wynikami badań w energetyce krajowej i zagranicznej.

3. Podczas wizyty w zakładach energetycznych studenci mieli okazję konfrontacji treści wykładów na uczelni z rzeczywistością w dobrym wydaniu. Zwiedzane zakłady przemysłowe były tak dobrane, aby można było zapoznać się z najnowszymi technologiami w nawiązaniu do zagadnień wygłaszanych referatów, zawierających następującą tematykę:

1. Rozwój technologii ekologicznych w energetyce.

2. Zaopatrzenie w energię dużych aglomeracji miejskich:

3. Energia z odpadów komunalnych.

4. Technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii.

5. Konstrukcje proekologiczne w energetyce

6. Badania naukowe na użytek proekologicznej energetyki.

7. Energetyka Jądrowa – technologie ekologiczne, czy nie?

8. Klimatyzacja – pompy ciepła i klimatyzatory.

Ponad 30 referatów było ilustrowanych wizytami w 13 nowoczesnych zakładach energetycznych w kraju i zagranicą. Należały do nich: El Bełchatów, EC ELCHO (z kotłami fluidalnymi) w Chorzowie, Zakłady ALSTOM w Elblągu, EC Szadułki (spalająca biogaz ze składowiska śmieci), EC Matarnia w Gdańsku, ZUSOK w Warszawie (spalający śmieci), EC Simmering w Wiedniu (z blokami gazowo parowymi i kotłami na biopaliwo), Zakłady General Electric – Jenbacher koło Insbruku (produkujące silniki gazowe spalające również biogaz), Alpejska El wodna Kaprun, Ośrodek Badań Naukowych CERN koło Genewy, Zakłady CIAT (produkujące wymienniki ciepła, pompy ciepła ora instalacje klimatyzacyjne, EJ Leibstadt – 1200MW w Szwajcarii, EJ Temelin – 2x1000MW w Czechach.

Takie wizyty to często pierwszy kontakt przyszłych inżynierów z pracą zawodową dobrze zorganizowaną, dotyczącą ciekawych problemów technicznych. Ważną rolę miał bogaty program kulturalno-turystyczny, który towarzyszył konferencji. Stanowił on niezbędną przeciwwagę dla programu naukowo-technicznego i uzupełnienie wiedzy przyszłego inżyniera zbliżając go do ideału człowieka doby renesansu (to zdanie uczestników konferencji). W czasie konferencji uczestnicy zapoznawali się nie tylko z wymienionymi wcześniej zakładami energetycznymi, ale również zwiedzili wiele najwyższej klasy zabytków architektury europejskiej i muzeów. Należały do nich: Klasztor Paulinów na Jasnej Górze, Stare Miasto w Ołomuńcu, Zabytki Wiednia w tym muzeum Habsburgów w Hofburgu, Opactwo Benedyktynów w Melku, Zabytki Strasburga, Insbruku i Genewy.

W konferencji uczestniczyło sześciu nauczycieli akademickich, dwóch profesorów, trzech adiunktów i jeden starszy wykładowca. Wszyscy oni tak jak studenci przygotowali referaty, ale brali również udział w komisjach prowadzących poszczególne sesje konferencji zapewniając ich właściwy poziom merytoryczny. Udział wziął również członek zaprzyjaźnionego z nami Koła Naukowego Energetyków „Caloria” z AGH w Krakowie.

Przejechaliśmy ponad 4500 km. Główna część sesji odbywała się w czasie przejazdów autobus był wyposażony w mikrofony i monitory z magnetowidem i DVD, komputery.

Należy również docenić aspekt integracyjny środowiska studenckiego podczas wyjazdu.

Wykaz: autorów, tematów i streszczeń referatów, ich pełna treść w postaci elektronicznej (Power Point), a także opisy odwiedzonych zakładów i galeria zdjęć znajdują się w bardzo obszernym sprawozdaniu z konferencji, w archiwum Koła.

Przewodniczący komitetu programowego: Prof. dr hab. inż. Józef Portacha

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: st. Piotr Proczek

12. Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „Konik” 2005. (Warszawa, Gmach Główny PW – 25-26 października)

Udział Koła w ciekawej inicjatywie przygotowanej przez Samorząd Studentów naszej Uczelni. Targi „Konik” były dobrą okazją do pokazania się szerszej grupie studentów, co robimy, jaką tematykę poruszamy, w jaki sposób realizujemy nasze cele, zainteresowania. Była także większa możliwość zainteresowania naszą działalnością młodych ludzi, ewentualnych sympatyków energetyki, którzy być może pomogą nam w niedalekiej przyszłości, w podejmowaniu naszych zadań. Nasze Koło miało na targach swoje stoisko, na którym poza różnymi materiałami, zebranymi podczas naszych „wojaży” krajowych i zagranicznych, przedstawialiśmy na prezentacji multimedialnej nasze dotychczasowe osiągnięcia oraz perspektywiczne plany. Drugiego dnia targów członek Koła Mateusz Tatys, wspólnie z prezesem KNE – Piotrem Proczek, prezentowali nasze Koło na ogólnym wystąpieniu, na przygotowanej scenie w Dużej Auli Gmachu Głównego PW.

– Organizator: Samorząd Studentów PW

– Organizatorzy z ramienia KNE: Kamil Misztal, Jarosław Jesień

13. Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych –„Koła Naukowe Kuźnią Talentów” pod patronatem Ministra Nauki i Informatyzacji. (Warszawa, Gmach Główny PW – 25-27 listopad)

Celem Konferencji było zaprezentowanie przez młodych naukowców ciekawych projektów naukowych, zrealizowanych przez Koła Naukowe oraz nawiązanie kontaktów z aktywnymi studentami. Oprócz wykładów prowadzonych przez fachowców, wysłuchaliśmy wiele studenckich wystąpień. Referaty podzielone były na trzy sekcje tematyczne: sekcja nauk ścisłych i technicznych, sekcja nauk humanistycznych i społeczno – ekonomicznych i sekcja nauk o życiu. Nasi członkowie, Adam Rajewski i Paweł Różacki wystąpili z referatem: „Energetyka Jądrowa – Zbawienie czy przekleństwo?”

Doceniono również duży wkład w działalność studencką i naukową Prof. Józefa Portachy (naszego opiekuna), który został członkiem niedużego, prestiżowego Komitetu Programowego pod przewodnictwem Rektorem ds. naukowych. Konferencja zgromadziła ponad dwustu studentów z całej Polski, którzy działają w Kołach Naukowych. Mieliśmy okazję wysłuchać też ciekawych wykładów na temat roli Kół Naukowych w życiu uczelni oraz sposobów finansowania ich działalności, a także możliwości realizacji kariery zawodowej i naukowej w Unii Europejskiej.

– Organizator: Samorząd Studentów PW

– Organizatorzy z ramienia KNE: Kamil Misztal, Jarosław Jesień, Marzena Lasocka

14. Walne Zgromadzenie Członków KNE. (6 i 13 grudzień)

Tegoroczne Walne z powodu braku wyboru na jednego z vice prezesów (po 3 głosowaniach był remis), odbyło się w dwóch częściach – 6 i 13 grudnia. Swoją obecnością Obrady Walnego zaszczycili: Prof. Józef Portacha – opiekun KNE, Prof. Krzysztof Badyda – Prodziekan Wydz. MEiL ds. dydaktycznych, Prof. Rudolf Klemnes – zastępca Dyrektora ITC ds. naukowych, Prof. Waldemar Jędral – kierownik Zakładu Pomp Napędów i Siłowni, Dr inż. Jan Szymczyk – sympatyk KNE. W tak dostojnym gronie, ustępujący Zarząd KNE przedstawił sprawozdanie z rocznej działalności Koła.

Uchwalono nowy Regulamin KNE, Kompetencje Zarządu oraz wg powyższego wybrano nowy Zarząd Koła w osobach:

Prezes: Marcin Wołowicz

Vice Prezes ds. Finansowych i Polityki Personalnej (HR): Piotr Opechowski

Vice Prezes ds. Polityki Gospodarczej i Promocji (PR): Łukasz Baran

Zatwierdzono program działalności na rok akademicki 2005/2006.

15. Tradycyjne spotkanie wigilijne z członkami i sympatykami naszego Koła. Spotkanie było doskonałą możliwością bliższego poznania nowych, młodych członków KNE w przyjemnej świątecznej atmosferze. (22 grudzień)

2006

Prezes Marcin Wołowicz, Opiekun : Prof. dr hab. inż. J. Portacha

1. Seminarium „Silniki Gazowe”. (Warszawa – 17 ?? styczeń)Powyższe seminarium było połączone z wizytą w Zakładach Mechanicznych PZL-Wola. Zapoznaliśmy się z budową i technologią wykonania silników gazowych. Inspiracją naszego zainteresowania silnikami gazowymi jest coraz większy rozwój technologii pozyskiwania energii wykorzystującej właśnie wspomniane silniki. Coraz częściej obserwujemy nowopowstające obiekty tego typu. Referat przed wizytą w zakładach przygotował i wygłosił Mariusz Andrzejczuk.

– Kierownik seminarium: Mariusz Andrzejczuk

2. Seminarium Instytutu Techniki Cieplnej: „Ekologiczne technologie w Energetyce” (nauka – technika – dydaktyka). (Warszawa – 28 marzec)Seminarium odbyło się w Sali Konferencyjnej w ITC. Najpierw opiekun KNE – Prof. Józef Portacha omówił temat „Perspektywiczne rozwiązania w energetyce cieplnej” w nawiązaniu do zwiedzonych obiektów technicznych w konferencji ETE-2005. Następnie w swoim wystąpieniu Marcin Wołowicz omówił sieć ciepłowniczą oraz EC w Wiedniu, którą mieliśmy okazję oglądać. Program kulturalno turystyczny wyjazdu objaśnił Adam Rajewski, zaś obsługą multimedialną zajął się Mariusz Andrzejczuk. W seminarium udział wzięli m.in. Dyrektor ITC – Prof. J.

Lewandowski, Wykładowcy MEiL, członkowie i sympatycy KNE oraz zaproszeni goście.

– Opiekun merytoryczny seminarium: Prof. J. Portacha

3. Dni otwarte PW. (Warszawa – ? i ? marzec)Czynny udział w promocji Uczelni, Wydziału i KNE podczas marcowych dni otwartych na Politechnice Warszawskiej.Stoisko na wydziale MEiL w ITC. Prezentacja działalności Koła w Gmachu Głównym PW. W pracach wzięli udział: Marcin

Wolowicz, Piotr Opęchowski, Mariusz Andrzejczuk, Kamil Misztal.

– Koordynator: Marcin Wolowicz

4. Udział w sympozjum naukowym: „Czyste technologie węglowe wytwarzania elektryczności, ciepła i chłodu” (Szczyrk 15-17 marzec)

Referaty przygotowali i zaprezentowali:

• prof. dr hab. inż. Józef Portacha: „Rozwój siłowni cieplnych w kraju i na świecie”,

• Piotr Proczek: „Wykorzystanie energii odpadów w rozproszonych siłowniach zawodowych”,

• Paweł Różacki: „Energetyka jądrowa – najpierw okłamać, potem mówić prawdę”

5. Udział członków KNE w Konferencji Naukowej – „ENERGIA – EKOLOGIA – ETYKA” na AGH pod Patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. (17-19 maj)

Referaty przygotowali:

• prof. dr hab. inż. Józef Portacha: „Efekty energetyczne i ekologiczne zmiany struktury układu cieplnego na przyładzie bloku energetycznego z kotłami fluidalnymi Elektrowni Turów”,

• Marcin Wołowicz: „Polityka energetyczna Uni Europejskiej w oparciu o zasadę dostępu stron trzecich do handlu energią” ,

• Łukasz Baran: „Polityka energetyczna Uni Europejskiej w oparciu o zasadę dostępu stron trzecich do handlu energią” ,

• Sławomir Strąpoć: „Efekty energetyczne i ekologiczne zmiany struktury układu cieplnego na przyładzie bloku energetycznego z kotłami fluidalnymi Elektrowni Turów”,

• Piotr Proczek: „Ekologiczne technologie w energetyce”

6. Obchody 40-lecia istnienia Koła NAukowego Energetyków na PW

Obchody były podzielone na 2 części. Oficjalna na której wręczano dyplomy uznania dla obecnych członków KNE za ich pracę i działalność w KNE. Nadano tytuł ”prezesa honorowego” dla byłego już prezesa Piotra Proczka. Wręczono wiele tytułów ”przyjaciel KNE”. Dostali je osoby, które mimo iż nie są członkami Koła to nigdy o nim nie zapomnieli i pomagają mu jak tylko mogą. Druga część nieoficjalna na którą też ku wielkiemu zaskoczeniu organizatorów przyszło bardzo wielu gości. Poświęcona była wspomnieniom, opowiadano anegdoty z życia Koła, dyskutowano o samej działalności w kołach naukowych. Bardzo zadowolony był opiekun KNE, który po wielu latach mógł zobaczyć się z osobami z którymi kiedyś współpracował.

Żywą legendą KNE jest jego opiekun prof. Józef Portacha, który jest opiekunem już 35 lat. Ciężko jest wypisać zasługi, jakie zrobił On dla Koła. Członkowie Koła chcieli się jakoś odwdzięczyć za pracę i trud jaki wkłada Pan profesor. w działalność w KNE, Wręczyli profesorowi książkę i kwiaty jako wyraz szacunku i podziękowanie za wszystko

7. Konferencja Ekologiczne Technologie w Energetyce 2006

W dniach 1 – 12 listopada br. zorganizowaliśmy konferencję Ekologiczne Technologie w Energetyce – 2006. Program Konferencji obejmował sesje naukowe oraz wizyty połączone ściśle z tematyką sesji w najnowocześniejszych zakładach energetycznych w Europie Zachodniej (Niemczech, Belgii, Francji, Holandii i Polski ). W Konferencji wzięło udział około 40 osób (studenci i wykładowcy Wydz. MEiL oraz zaproszeni goście). Każdy z uczestników zobowišzany został do przygotowania referatu na temat jednej z sesji (tytuły sesji – załącznik nr 1) oraz zaprezentowania go podczas Konferencji. Wizyty w zakładach takich jak: Elektrownia Bełchatów, Schwarce Pumpe, ciepłownia geotermalna Mszczonów, Elektrownia gazowo – parowa spalająca w części parowej węgiel Altbach Dezisau nad Nekarem, Elektrociepłownia opalana biogazem ze ścieków z ogniwami paliwowymi koło Kolonii, Elektrownia Jądrowa Doel, zakłady utylizacji odpadów śmieci komunalnych i ścieków w Paryżu, były bardzo dobra ilustracjš prezentowanych referatów. Część technicznš Konferencji uatrakcyjnił bogaty program kulturalny: Drezno, Moguncja, zamki nad Renem i Mozelą, Kolonia (katedra Kolońska), Paryż, a także inne równie ciekawe obiekty kulturalne.

Konferencja odbyła się dzięki poparciu Dziekana Wydziału MEiL, Samorządowi Studentów PW oraz sponsorom: BOT S.A., PSE S.A., RAFAKO S.A.

2007

Prezes Paweł Różacki, Opiekun : Prof. dr hab. inż. J. Portacha

1. Konferencja Szczyrk 7-10 III 2007. Zostały wygłoszone dwa referaty członków KNE i jeden Opiekuna KNE: I. Prof. dr hab. Inż. Józef Portacha- „Wpływ struktury układu regeneracji w bloku energetycznym elektrowni zawodowej na jednostkowe zużycie paliwa”, II. Mariusz Andrzejczuk-„Siłownia gazowo-parowa Altbach- Dezisau na parametry nadkrytyczne spalająca w części parowej węgiel.” III. Paweł Różacki- „Kotły na parametry nadkrytyczne w polskim sektorze enertecznym”

2. Drzwi Otwarte 17-18 III 2007 Na dniach otwartych mieliśmy okazję zareklamować KNE oraz zachęcić młodych gości do wybrania Politechniki Warszawskiej.

3. Konferencja Global Startup Workshop w Trondheim 26-28 III 2007 Jest to szkolenie organizowane przez uniwersytet MIT dotyczące przedsiębiorczości. W szkoleniu tym wzięły udział trzy osoby z KNE: Adam Rajewski Mariusz Andrzejczuk Paweł Różacki Na szkoleniu tym studenci mieli również okazję poznać wielu nowych ludzi z całego świata. Wyjazd został zorganizowany w ramach grantu rektorskiego.

4. Szkolenie dla Zarządów Kół Naukowych- marzec 2007 Szkolenie zostało zorganizowane przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej oraz Radę Kół Naukowych. Odbyło się w Jachrance, miało na celu: • Podniesienie umiejętności interpersonalnych umożliwiające skuteczne zarządzanie zespołem. • Podniesienie świadomości o strukturach i możliwościach działalności w SSPW (Realizacja/udział w projektach SSPW, pozyskanie środków na działalność bieżącą, system przekazywania wiedzy) W szkoleniu uczestniczył Kamil Misztal i Wojtek Skowroński.

5. Seminarium ETE-06 w Instytucie Techniki Cieplnej- kwiecień 2007 Jest to seminarium, które podsumowało i przedstawiło publicznie efekty konferencji ETE- 2006. Były przedstawione referaty dotyczące technologii oglądanych w czasie konferencji ETE-06. W organizacji tego seminarium przede wszystkim brali udział: Marzena Lasocka, Mariusz Andrzejczuk i Sławomir Strąpoć.

6. Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Koła Naukowe Kuźnią Talentów” 20-22 kwietnia 2007 r. Konferencja została zorganizowana już po raz drugi. Jest to konferencja organizowana przez studentów dla studentów. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan prof. zw. dr hab. Michał Seweryński, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty Rektor Politechniki Wrocławskiej oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja została zorganizowana przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej oraz Radę Kół Naukowych. Współorganizatorami konferencji były uczelnie warszawskie: Akademia Wychowania Fizycznego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Koła Naukowe Energetyków uczestniczyło w sposób czynny i bierny podczas organizowania konferencji. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był Kamil Misztal. Członkowie Koła zorganizowali własny panel Energetyczny, duża zasługa tu Adama Dominika, który pomógł w znalezieniu sponsora panelu firmy Vattenfall Heat Poland S.A.. Pod czas tego panelu wygłosili następujące referaty: „Możliwości zastosowania technologii bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa w Polsce na tle aktualnych zasobów węgla”- Adam Dominiak i Mikołaj Włoch, „LNG jako jedna z możliwości dywersyfikacji dostaw gazu do Polski”- Damian Stępień i Janusz Nowak „Wpływ struktury układu cieplnego elektrowni zawodowej na zużycie paliwa” -Sławomira Strąpoć i Mariusza Andrzejczuk, „Analiza korzyści i wad zastosowania kotłów rusztowych”- Paweł Różacki W wyniku przeprowadzonego konkursu referat Pawła Różackiego zajął II miejsce.

7. Wyjazd techniczny do Elektrowni Bełchatów 10 V 2007 Był to jednodniowy wyjazd do elektrowni Bełchatów. Wśród uczestników były między innymi osoby z pierwszego roku. Na miejscu mieliśmy okazję zapoznać się z działaniem największej elektrowni konwencjonalnej w Polsce. Kierownikiem tego wyjazdu był Piotr Bakoń. W wyjeździe brało udział blisko 40 osób.

8. Wystawa 40-lecie Koła Naukowego Energetyków w Gmachu Głównym, Wystawę koordynował Mariusz Andrzejczuk. Z wystawy zostało sporządzone szczegółowe sprawozdanie dostępne u Opiekuna KNE.

9. Wyjazd techniczny do Elektrociepłowni Żerań- maj 2007, Na wyjeździe tym Koło mogło zapoznać się z całokształtem funkcjonowania tej elektrociepłowni. Kierownikiem wyjazdu był Mikołaj Włoch. W wyjeździe brało udział 15 osób.

10. Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „Konik” oraz Targi Stypendiów Zagranicznych, Duża Aula Politechniki Warszawskiej16-17 IX 2007, Już po raz czwarty odbyły się targi. KN Energetyków zaprezentowało swoją bieżącą działalność oraz plany na przyszłość. Koordynatorem stoiska KN był Piotr Bakoń. Ze strony organizatorów koordynatorem ds. mediów była Kamil Misztal.

11. Wyjazd techniczny do Elektrociepłowni Żerań- listopad 2007, Na tym wyjeździe mieliśmy okazję zapoznać się z działaniem kotła fluidalnego Ofz-450 B. Kierownikiem wyjazdu był Mikołaj Włoch. W wyjeździe brało udział 12 osób.

12. Konferencja „Dzisiejsze spojrzenie na spuściznę Nikoli Tesli” 21-22 listopada 2007 (Muzeum Techniki PKiN, Wydział Elektryczny) Konferencja została zorganizowana przez KN Faza Politechniki Warszawskiej przy współpracy Koła Seniorów oraz Koła Terenowego Oddziału Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji SEP. Patronat nad konferencją objęło Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Koło Naukowe Energetyków włączyło się w organizację konferencji już od samego początku pomysłu jej zorganizowania. Prace organizacyjne koordynował Kamil Misztal.

13. Projekt badawczy „Badania efektów energetycznych i ekologicznych kogeneracji” Projekt został zoorganizowany w ramach grantu rektorskiego. Brały w nim udział następujące osoby: • inż. Marzena Lasocka • Mariusz Andrzejczuk • Marcin Wołowicz • Sławomir Strąpoć Kierownikiem projektu był prof. dr hab. Inż. Józef Portacha. Pełne informacje o projekcie są dostępne w obszernym sprawozdaniu( blisko 300 stronicowym)

14. Walne Zgromadzenie Koła Naukowego Energetyków- 5 XII 2007, Na Spotkaniu tym stary zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności KNE i następnie dostał absolutorium za okres swoich rządów. Został powołany nowy zarząd w składzie: Adam Rajewski- prezes zarządu, Piotr Bakoń- wiceprezes Adam Dominiak- wiceprezes

15. XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP – 19 grudnia 2007r. Dzięki organizacji konferencji dt. Nicoli Tesli członkowie KN Energetyków nawiązali współpracę z organizatorami, warto tu wymienić Panią Jolantę Arendarską Sekretarz Generalny SEP. Dzięki jej pomocy KN Energetyków zaprezentowało się pod czas XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP w dniu 19 grudnia 2007 r. Koło Naukowe było reprezentowane przez: Kamila Misztala oraz Kamila Wiśniewskiego.

16. Wspólne spotkanie opłatkowe z NSZZ Solidarność- 20 XII 2007, Tradycyjne spotkanie wigilijne członków i sympatyków Koła Naukowego Energetyków oraz Koła NSZZ Solidarność z Instytutu Techniki Cieplnej. W imprezie tej wzięło udział około 35 osób.

17. Poprawa komunikacji między członkami KNE: a. Założenie własnego telefonu, b. Wprowadzenie listy mailingowej, knenergetyków@samorzad.pw.edu.pl c. Aktualizacji strony internetowej http://kne.itc.pw.edu.pl

18. Wystawa Ekologiczne Technologie w Energetyce w Instytucie Techniki Cieplnej. Wystawa koordynowana przez Mariusza Andrzejczuka, Marzenę Lasocką i Sławomira Strąpocia.

19. Udział w przygotowaniu prac dydaktycznych Członkowie Koła wzięli udział w przygotowaniu preskryptu pt. „Układy cieplne siłowni konwencjonalnych odnawialnych i jądrowych”. Do wykładu Układy Cieplne siłowni prowadzonych przez prof. dr hab. Inż. Józefa Portacha. W pracach wzięli udział: Mariusz Andrzejczuk, Sławomir Strąpoć i Marcin Wołowicz.