Wyjazd E-T-E (2008)

W 2008 roku Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologiczne Technologie w Energetyce” przyjęła nazwę „Dzisiejsze spojrzenie na Energetykę Niemiec”, ponieważ ten kraj postanowiliśmy odwiedzić. Część wyjazdowa trwała 9 dni i przyjrzeliśmy się rozwiązaniom stosowanym na północy naszego sąsiada.

Oprócz częsci technicznej nie zabrakło atrakcji kulturalnych, o których nigdy nie zapominamy.

Wyjazd WTE (2009)

W dniach 10-16 października odbędzie się kolejna Konferencja organizowana przez Koło
Naukowe Energetyków. W tym roku odbędzie się ona pod hasłem WTE’09 – Współczesne
Technologie Energetyczne 2009. Konferencja ta jest organizowana w formie wyjazdu
naukowo-technicznego, podczas którego każdy z uczestników wygłasza referat tematycznie
związany z odwiedzanymi obiektami energetycznymi. Wyjazd ten ma na celu poszerzenie
wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii energetycznych, poprzez wizytacje zakładów w
których zostały one zastosowane.
KNE jest organizacją działającą przy Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym
Energetyki i Lotnictwa już od ponad 40 lat. Jego działalność jest bardzo szeroka. Członkowie
Koła uczestniczą w seminariach, konferencjach krajowych i zagranicznych podczas których
prezentują wyniki swoich prac naukowych, organizują wyjazdy techniczne do różnych
zakładów energetycznych w kraju i zagranicą oraz biorą udział w wielu pracach naukowobadawczych
Instytutu Techniki Cieplnej.
W Konferencji biorą udział również członkowie Studenckiego Koła Naukowego Energetyki
Niekonwencjonalnej Politechniki Warszawskiej. Głównym obszarem zainteresowań i prac
badawczych Koła SKNEN są nowoczesne technologie wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii, co będzie stanowiło jeden z tematów poruszanych podczas sesji naukowych.
Tegoroczna, sześciodniowa trasa Konferencji obejmuje obiekty na terenie Polski, Słowacji
i Węgier. W jej trakcie uczestnicy będą odwiedzać zakłady energetyczne oraz wygłaszać
referaty dotyczące nowoczesnych technologii w energetyce. Na liście odwiedzanych
obiektów znajdują się:

 • Elektrociepłownia Rzeszów z jednym z najnowocześniejszych układów gazowoparowych
  w Polsce
 • Elektrociepłownia Budapeszt z silnikami tłokowymi
 • Elektrownia jądrowa Paks na Węgrzech oparta na technologii PWR
 • Elektrownia wodna Gabčíkovo, jako przykład wykorzystania wielkiej rzeki na potrzeby
  energetyczne
 • Elektrownia Łagisza II, najnowocześniejszy blok nadkrytyczny w Polsce z unikalnym
  w skali świata układem z kotłem fluidalnym.

Konferencja odbywa się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
To niezwykle kształcące wydarzenie odbędzie się dzięki sponsorom, którzy wsparli
finansowo naszą inicjatywę. W tym roku byli to: Vattenfall Heat Poland – sponsor główny,
Transition Technologies, Rafako, Foster Wheeler, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz
Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej.