Z radością ogłaszamy, że wprowadziliśmy nowy rozdział w historii KNE poprzez wprowadzenie nowych grup roboczych oraz zaktualizowanie naszych celów w Kole


Ten strategiczny krok ma na celu usprawnienie działania Koła, zwiększenie zaangażowania członków i dostosowanie się do stale rozwijającej się energetyki. Dotychczasowa działalność Koła skupiała się na często przestarzałych projektach niemających dla siebie przyszłości oraz zbyt rozdrobnionej organizacji grup roboczych. Podział na nowe grupy i konkretne projekty pozwoli nam na większą specjalizację i pogłębienie wiedzy w wybranych dziedzinach.

Nowa struktura Koła

Od teraz dzielimy się na następujące grupy robocze i projekty. Oczywiście, nie wykluczamy dodawania, rozwijania i tworzenia kolejnych inicjatyw i projektów, ale na razie skupimy się na tych wypisanych poniżej (artykuł będzie na bieżąco aktualizowany jeśli zdecydujemy się na zwiększenie naszej aktywności, aktualne informacje o naszych projektach znajdziecie w zakładce Nasza działalność):

Energetyczna Mapa Polski

Energetyczna Mapa Polski

Energetyczna Mapa Polski to interaktywna strona internetowa – baza danych parametrów Krajowej Sieci Elektroenergetycznej oraz mapa jednostek wytwórczych.
Ekodomek

Ekodomek

Projekt mający na celu stworzenie interaktywnej makiety domu oraz pokazanie ekologicznych rozwiązań energetycznych dla gospodarstw domowych.
Solar Tracker

Solar Tracker

Projekt polega na stworzeniu urządzenia umożliwiającego podwyższenie wydajności instalacji fotowoltaicznej poprzez zastosowanie systemu nadążnego.
Elektrownia Maremotoryczna

Elektrownia Maremotoryczna

Projekt zakłada zaprojektowanie innowacyjnego generatora energii z fal morskich. Globalną moc fal morskich szacuje się na około 3TW. Czas tę moc wykorzystać!
Sekcja Organizacji

Sekcja Organizacji

Bądź częścią naszego zespołu organizującego konferencje naukowe, spotkania i szkolenia dla członków Koła oraz studentów z całej Polski.
Sekcja Analiz

Sekcja Analiz

Razem z nami twórz analizy i pisz artykuły zarówno na naszą stronę, jak i na strony zewnętrznych partnerów!

Przyszłość koła

Nowy podział na projekty otwiera nowy rozdział w działalności Koła Naukowego Energetyków. Zwiększona specjalizacja, autonomia i zaangażowanie członków zapewnią dalszy rozwój koła i jego znaczący wpływ na studenckie środowisko akademickie.

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych szeroko pojętą energetyką do dołączenia do naszych szeregów i wzięcia udziału w realizacji pasjonujących projektów!

Dołącz do nas i buduj z nami przyszłość energetyki!