Bądź częścią naszego zespołu organizującego konferencje naukowe, spotkania i szkolenia dla członków Koła oraz studentów z całej Polski.

Wśród sekcji działających w Kole Naukowym Energetyków, Sekcja Organizacji wyróżnia się swoim zaangażowaniem w tworzenie przyjaznego i sprzyjającego rozwojowi środowiska dla wszystkich członków koła.

Sekcja Organizacji to połączone wysiłki wielu osób odpowiadających w naszym Kole za organizację wszystkich naszych wydarzeń – OKME, KWoE, PoE i wiele innych. Połączenie wszystkich zespołów w jeden pozwoli nam na lepszy podział obowiązków i ograniczenie okresów „nudy” pomiędzy wydarzeniami w jednym cyklu.

Do tej samej sekcji włączyliśmy osoby zajmujące się produkcją grafik do komunikacji zewnętrznej Koła oraz ogólnym zarządzeniem promocją oraz PR Koła Naukowego Energetyków.

Członkowie Sekcji Organizacji odpowiedzialni są za:

  • Organizację wydarzeń: Planowanie i realizacja różnorodnych wydarzeń, takich jak wykłady, warsztaty, konferencje, wycieczki i imprezy integracyjne. W szczególności Konkurs Wiedzy o Energetyce, Ogólnopolska Konferencja Młodych Energetyków oraz Porozmawiajmy o Energetyce
  • Promocja koła: Dbanie o wizerunek koła na uczelni i poza nią, m.in. poprzez prowadzenie mediów społecznościowych i strony internetowej.
  • Rekrutacja nowych członków: Organizowanie spotkań informacyjnych i procesów rekrutacyjnych.
  • Współpraca z innymi organizacjami: Budowanie relacji z innymi kołami naukowymi, organizacjami studenckimi i firmami.

Dołącz do nas już dziś!