Sekcja Analiz

Razem z nami twórz analizy i pisz artykuły zarówno na naszą stronę, jak i na strony zewnętrznych partnerów!

Sekcja Analiz skupia studentów pasjonujących się analizą danych i modelowaniem matematycznym, którzy pragną wykorzystać swoje umiejętności do rozwiązywania realnych problemów sektora energetycznego. Jednocześnie nasze działania rozszerzone są również o analizy oraz opracowania aktualnych tematów pojawiających się w energetyce.

Wszystkie nasze artykuły będziemy publikować na naszej stronie internetowej, a jeśli uważasz, że twój artykuł zasługuje na szerszą publiczność to skontaktujemy Cię z redakcjami największych portali i czasopism na temat energetyki w Polsce i właśnie tam będziesz mógł podzielić się swoją wiedzą!

Wszystkie artykuły naszej Sekcji dostępna na naszej stronie możecie znaleźć pod tym linkiem

Na czym jeszcze możemy się skupić? Dołącz do nas i zaproponuj kolejne tematy!

Sekcja Organizacji

Bądź częścią naszego zespołu organizującego konferencje naukowe, spotkania i szkolenia dla członków Koła oraz studentów z całej Polski.

Wśród sekcji działających w Kole Naukowym Energetyków, Sekcja Organizacji wyróżnia się swoim zaangażowaniem w tworzenie przyjaznego i sprzyjającego rozwojowi środowiska dla wszystkich członków koła.

Sekcja Organizacji to połączone wysiłki wielu osób odpowiadających w naszym Kole za organizację wszystkich naszych wydarzeń – OKME, KWoE, PoE i wiele innych. Połączenie wszystkich zespołów w jeden pozwoli nam na lepszy podział obowiązków i ograniczenie okresów „nudy” pomiędzy wydarzeniami w jednym cyklu.

Do tej samej sekcji włączyliśmy osoby zajmujące się produkcją grafik do komunikacji zewnętrznej Koła oraz ogólnym zarządzeniem promocją oraz PR Koła Naukowego Energetyków.

Członkowie Sekcji Organizacji odpowiedzialni są za:

  • Organizację wydarzeń: Planowanie i realizacja różnorodnych wydarzeń, takich jak wykłady, warsztaty, konferencje, wycieczki i imprezy integracyjne. W szczególności Konkurs Wiedzy o Energetyce, Ogólnopolska Konferencja Młodych Energetyków oraz Porozmawiajmy o Energetyce
  • Promocja koła: Dbanie o wizerunek koła na uczelni i poza nią, m.in. poprzez prowadzenie mediów społecznościowych i strony internetowej.
  • Rekrutacja nowych członków: Organizowanie spotkań informacyjnych i procesów rekrutacyjnych.
  • Współpraca z innymi organizacjami: Budowanie relacji z innymi kołami naukowymi, organizacjami studenckimi i firmami.

Dołącz do nas już dziś!

Elektrownia Maremotoryczna

Projekt zakłada zaprojektowanie innowacyjnego generatora energii z fal morskich. Globalną moc fal morskich szacuje się na około 3TW. Czas tę moc wykorzystać!

Wśród licznych projektów realizowanych w Kole Naukowym Energetyków, Projekt Modelu Elektrowni Maremotorycznej wyróżnia się swoim innowacyjnym podejściem do wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Cele projektu:

  • Opracowanie i skonstruowanie prototypu elektrowni maremotorycznej.
  • Badanie efektywności wytwarzania energii z pływów morskich.
  • Zwiększenie świadomości na temat potencjału czystej energii.

Projekt zakłada porównanie oraz opisanie istniejących i wykorzystywanych sposobów konwersji energii mechanicznej fal morskich w energię elektryczną oraz wskazanie najbardziej efektywnego rozwiązania. Następnie na jego podstawie zostanie zaprojektowany i zamodelowany innowacyjny generator energii z fal o budowie możliwej do zainstalowania na platformach morskich farm wiatrowych. Takie rozwiązanie mogłoby zwiększyć potencjał budowanych instalacji energetycznych offshore. Globalną moc fal morskich szacuje się na około 3 terawaty.

W szerszej perspektywie projekt zakłada budowę generatora w skali (swego rodzaju makiety). Udany projekt elektrowni będzie można wykorzystać i wystawić na konkursie MEWy organizowanym przez Akademię Morską w Szczecinie i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest popularyzacja tematyki pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz pobudzenie wyobraźni uczestników i odbiorców. Morska energetyka odnawialna stawia wiele wyzwań, ale drzemie w niej ogromny potencjał. Głównym celem naszego projektu jest rozwój tego sektora energetyki i dzielenie się wiedzą na jego temat.

Solar Tracker

Projekt polega na stworzeniu urządzenia umożliwiającego podwyższenie wydajności instalacji fotowoltaicznej poprzez zastosowanie systemu nadążnego.

Wśród innowacyjnych projektów realizowanych w Kole Naukowym Energetyków, Projekt Solar Trackera wyróżnia się swoim naciskiem na optymalizację pozyskiwania energii słonecznej.

Cele projektu:

  • Opracowanie i skonstruowanie prototypu solar trackera, czyli urządzenia śledzącego Słońce.
  • Zwiększenie wydajności paneli fotowoltaicznych poprzez ustawienie ich prostopadle do promieni słonecznych przez cały dzień.
  • Analiza wpływu solar trackera na produkcję energii elektrycznej.

Moduł fotowoltaiczny porusza się w ciągu dnia ustawiając się tak, żeby przez cały czas absorbować maksymalnie dużą ilość energii pochodzącej ze słońca.

Budowane urządzenie ma mieć możliwość obrotu wokół dwóch osi z wykorzystaniem siłowników eklektycznych, do zasilania wykorzystuje część energii uzyskanej z użyciem modułu PV. W odróżnieniu od komercyjnie dostępnych rozwiązań, urządzenie budowane przez członków koła ma być mobilne. Ma to umożliwić prezentacje technologii systemów nadążnych na różnego rodzaju piknikach i wystawach oraz dać możliwość prowadzenia badań i pomiarów ilości uzyskanej energii w dowolnym miejscu. Ponadto badana jest możliwość wykorzystania mobilnych układów PV z systemem nadążnych na szerszą skalę.

W trakcie realizacji projektu, członkowie koła mają możliwość wykorzystywania i rozwijania umiejętności z zakresu projektowania 3D, podstaw automatyki i sterowania oraz podstaw konstrukcji maszyn.

Projekt w poprzednich wersjach znany był jako: Mobilna Stacja Magazynowania Energii, Wiatr Słoneczny oraz Stacja OZE. W poprzednich edycjach (i nazwach) projekt zawierał również turbinę wiatrową o pionowej osi obrotu przedstawioną poniżej. Ta turbina wiatrowa nadal znajduje się na stanie Koła, ale nie jest dalej wykorzystywana do projektu Solar Tracker.

Stan projektu

Projekt jest w trakcie realizacji, obecnie trwają prace nad nową wersją systemu nadążnego

Ekodomek

Projekt mający na celu stworzenie interaktywnej makiety domu oraz pokazanie ekologicznych rozwiązań energetycznych dla gospodarstw domowych.

Projekt mający na celu pokazanie, dostępnych dla gospodarstwa domowego, ekologicznych rozwiązań oraz spojrzenie na nie pod kątem opłacalności. Informacje te będą ukazywane poprzez interaktywną makietę domu. Dzięki tego typu rozwiązaniu mamy nadzieję na przyjazną dla wielu grup wiekowych edukację na rzecz poszanowania energii.

Energetyczna Mapa Polski

Energetyczna Mapa Polski to interaktywna strona internetowa – baza danych parametrów Krajowej Sieci Elektroenergetycznej oraz mapa jednostek wytwórczych.

Energetyczna Mapa Polski to ogólnodostępna, interaktywna strona internetowa – baza danych parametrów Krajowej Sieci Elektroenergetycznej. Zawiera ona parametry oraz informacje techniczne na temat źródeł wytwórczych w Polsce, zarówno konwencjonalnych, jak i tych wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Wśród dostępnych informacji na temat jednostek znajdują się: położenie, moc zainstalowana, roczna ilość produkowanej energii oraz dodatkowo rodzaj kotłów, turbin, informacje o instalacjach odsiarczania czy wysokość turbiny wiatrowej oraz inne.

Strona dostarcza również informacje na podstawie danych pobieranych w czasie rzeczywistym. Dotyczą one m.in. cen energii elektrycznej, gazu i węgla na giełdzie krajowej, czy aktualnego krajowego mixu energetycznego z podziałem na źródła energii. Dostępne dane są przedstawiane w przejrzysty i czytelny sposób. Można je łatwo analizować poprzez sortowanie czy filtrowanie.

Celem projektu jest zapewnienie swobodnego dostępu do danych dotyczących polskiej energetyki. Zarówno dla osób powiązanych z branżą energetyczną jak i tzw. „laików” Na stronie znajdują się zarówno informacje szczegółowe dotyczące danych jednostek, jak i powstanie zakładka ABC Energetyki, która przybliży przydatne informacje o polskiej energetyce każdemu użytkownikowi.

W ramach promocji medialnej projektu odbyła się Konferencja naukowa EMPower organizowana przez nasze Koło (informacje o konferencji dostępne są pod tym linkiem). Jej tematem przewodnim było hasło „Dostęp do informacji o energetyce w Polsce”. Transmisję można było również oglądać na portalach społecznościowych na żywo. Wśród gości oraz prelegentów znajdowali się przedstawiciele m.in. Polskiej Grupy Energetycznej, Instytutu Energetyki Odnawialnej, Webalize, Transition Technologies S.A., EDP Renewables oraz ONDE S.A. Poruszone tego dnia tematy zostały podsumowane w debacie z udziałem przedstawicieli Młodzieżowej Rady Klimatycznej oraz studentów i absolwentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Obecnie prace skupią się na pozyskaniu nowych danych na stronę oraz migracji danych z zamkniętego już projektu – Innowacji Energetycznych.