Turbina Gazowa „Zosia”

Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejącej turbiny gazowej, która znajduje się na stanie Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej poprzez wymianę zużytych części oraz zamontowanie czujników elektronicznych, dzięki którym otrzymamy możliwości badania parametrów pracy turbiny.

Ostatnim prowadzonym etapem projektu było przygotowanie turbiny do wystawienia na targach naukowych oraz umożliwienie przeprowadzania eksperymentów i pomiarów podczas pracy turbiny. Dzięki temu zakładana była możliwość przeprowadzania doświadczeń porównawczych mających na celu porównanie elementów typu: mikser paliwa, sprężarka itp.

Jednym z celów realizacji tego projektu było, aby Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej otrzymało kolejną rzecz godną pokazania na wystawach naukowych oraz zachęcenia większej liczby osób do dołączenia do naszego Koła.

W ramach projektu realizowane były (lub podjęta została próba realizacji) następujących działań:

 • Opracowanie i dopasowanie przyłącza turbosprężarki z turbiną
 • Naprawa i modernizacja dopływu paliwa do komory spalania
 • Instalacja barierki ochronnej
 • Modernizacja konsoli sterującej turbiną
 • Przeprowadzenie testów
 • Oddanie projektu do użytku

W celu ukończenia tego przedsięwzięcia potrzebne będzie wsparcie w celu poprawnego modelowania komory spalania oraz miksera paliwa w programach typu Ansys.

W wyniku zakończenia realizacji projektu pozyskamy następujące wyniki:

 • Działająca ze zwiększonymi standardami bezpieczeństwa turbina gazowa, którą można wystawiać podczas targów i konferencji
 • Możliwość wykonania w przyszłości analiz porównawczych pracy turbiny w programach typu Ansys

Solar Tracker

Projekt polega na stworzeniu urządzenia umożliwiającego podwyższenie wydajności instalacji fotowoltaicznej poprzez zastosowanie systemu nadążnego. Moduł fotowoltaiczny porusza się w ciągu dnia ustawiając się tak, żeby przez cały czas absorbować maksymalnie dużą ilość energii pochodzącej ze słońca.

Budowane urządzenie ma mieć możliwość obrotu wokół dwóch osi z wykorzystaniem siłowników eklektycznych, do zasilania wykorzystuje część energii uzyskanej z użyciem modułu PV. W odróżnieniu od komercyjnie dostępnych rozwiązań, urządzenie budowane przez członków koła ma być mobilne. Ma to umożliwić prezentacje technologii systemów nadążnych na różnego rodzaju piknikach i wystawach oraz dać możliwość prowadzenia badań i pomiarów ilości uzyskanej energii w dowolnym miejscu. Ponadto badana jest możliwość wykorzystania mobilnych układów PV z systemem nadążnych na szerszą skalę.

W trakcie realizacji projektu, członkowie koła mają możliwość wykorzystywania i rozwijania umiejętności z zakresu projektowania 3D, podstaw automatyki i sterowania oraz podstaw konstrukcji maszyn.

Projekt w poprzednich wersjach znany był jako: Mobilna Stacja Magazynowania Energii, Wiatr Słoneczny oraz Stacja OZE. W poprzednich edycjach (i nazwach) projekt zawierał również turbinę wiatrową o pionowej osi obrotu przedstawioną poniżej. Ta turbina wiatrowa nadal znajduje się na stanie Koła, ale nie jest dalej wykorzystywana do projektu Solar Tracker.

Stan projektu

Projekt jest w trakcie realizacji, obecnie trwają prace nad nową wersją systemu nadążnego

Porozmawiajmy o Energetyce

Porozmawiajmy o Energetyce to cykl spotkań organizowanych przez Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej stacjonarnie oraz w formie online na platformie Teams. Jest to inicjatywa, która umożliwia ekspertom dzielenie się swoją wiedzą z członkami naszego Koła oraz wszystkimi osobami, które pasjonują się energetyką.

Eneregtyczny Backstage to projekt mający na celu przybliżyć wszystkim zainteresowanym zaplecze energetyczne oraz funkcjonalność całego przemysłu. Projekt skupiał się nad techniczną stroną poruszanych tematów. Ostatnie spotkanie z serii Energetyczny Backstage odbyło się 6 grudnia 2021 roku, każde kolejne będą odbywały się pod szyldem „Porozmawiajmy o energetyce”.

Porozmawiajmy o energetyce – inauguracja

https://fb.me/e/1epwwH3qM

Inauguracyjne seminarium poprowadził były Członek KNE sprzed 40 lat, ekspert i praktyk polskiej energetyki – dr Andrzej Młotkowski.

Jak zmieniła się technika energetyczna na przestrzeni dekad? Jak zoptymalizowano montaż potężnych urządzeń energetycznych w Opolu? Jaką rolę odegrały polskie firmy w RFN? Jak prezentuje się polska tradycja przemysłowa? Na te wszystkie i wiele więcej pytań poznaliśmy odpowiedzi w trakcie spotkania.

Stałotlenkowe ogniwa paliwowe

https://fb.me/e/4rO6OSwQ8

O ogniwach paliwowych opowiedzieli eksperci z Instytutu Energetyki mgr inż. Konrad Motyliński oraz mgr inż. Marek Skrzypkiewicz.

Pan magister Motyliński jako asystent w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, w ramach działalności badawczo-rozwojowej zajmuje się modelowaniem matematycznym i optymalizacją układów energetycznych. Pan magister Skrzypkiewicz, również asystent w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, zajmuje się stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi SOFC tj. opracowywaniem i badaniem nowych rozwiązań technologicznych w tym temacie.

Superkomputer dla B+R w energetyce

https://fb.me/e/eKBaD7iFK

Tematem spotkania było wykorzystanie superkomputera w Centrum Informatycznym Świerk do prac badawczo-rozwojowych w energetyce, w tym do zagadnień CFD.
Panowie mgr inż. Piotr Prusiński oraz mgr inż. Tomasz Kwiatkowski opowiedzieli z jakiego sprzętu i mocy obliczeniowej korzystają. Wypowiadający się eksperci na co dzień pracują w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w grupie Analiz CFD.

Agregaty na paliwa trudne

https://fb.me/e/4gLECVPhh

Tematem spotkania były agregaty na paliwa trudne (specjalne) oraz wymogi jakie muszą spełniać takie agregaty, aby w czasie gdy są potrzebne, bezawaryjnie prowadziły swoją pracę.

Wykład poprowadził dr Marek Sutkowski, absolwent wydziału MEiL, pracujący na stanowisku Advanced Technology Application Manager w firmie Horus-Energia.

Energetyka jądrowa bezpieczna i potrzebna Polsce

https://fb.me/e/4nLGjurwi

Wykład poprowadził dr inż. Andrzej Strupczewski, profesor nadzwyczajny Narodowego Centrum Badań Jądrowych, który przez 50 lat pracował w Instytucie Energii Atomowej oraz prowadził wiele badań na zlecenie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Zajmował się również analizami porównawczymi wpływu różnych źródeł energii na środowisko i zdrowie człowieka. Jest autorem 4 książek, 250 prac na temat energetyki jądrowej, uzyskał 6 patentów.

Gospodarka gazem SF6 w obiegu zamkniętym

https://fb.me/e/1xrqpBjSU

Wykład poprowadził Prezes Fundacji Ochrony Klimatu PROZON mgr Krzysztof Grzegorczyk. Podczas prezentacji poruszone zostały zagadnienia analizy jakości odzyskanego gazu z urządzeń elektroenergetycznych, regeneracji sześcio fluorku siarki, kontroli jakości i certyfikacji oraz zamienników gazu SF6.

Fundacja Ochrony Klimatu PROZON jest samofinansującą organizacją pozarządową, działającą na rzecz ograniczenia emisji gazów szkodliwych dla środowiska, stosowanych w chłodnictwie i energetyce. Dzięki współpracy z tysiącami firm serwisowych w Polsce Fundacja regeneruje dziesiątki ton szkodliwych dla warstwy ozonowej oraz wpływających na zmiany klimatu substancji.

Rola EY w kształtowaniu polskiego rynku energetycznego

https://fb.me/e/27as9MYFa

Wykład poprowadzili Panowie Rafał Bernat (Senior Analyst), Stanisław Poręba (Ekspert i Manager) oraz Managerowie Łukasz Dul oraz Maciej Markiewicz z firmy EY. Podczas wykładu poruszony został temat rynku energii widzianym z perspektywy EY oraz wyzwania przed którymi stają konsultanci EY w swojej codziennej pracy.

Consulting w energetyce

https://fb.me/e/44jGl8tJ2

Podczas spotkania poznaliśmy specyfikę consultingu w energetyce. Tematem spotkania były również powszechne w branży kontrakty EPC wg FIDIC, Baltic Pipe. Spotkanie poprowadził Marcin Dusiło, absolwent Wydziału MEiL, senior oraz były prezes KNE, obecnie pracujący w Rambollu.

Ramboll, założony w 1945 r. w Danii, jest jedną z największych inżynierskich firm consultingowych w Europie, zatrudniającą ponad 15 000 ekspertów w 35 krajach i realizującą co roku ponad 40 000 projektów. Ramboll Polska oferuje usługi doradcze i inżynieryjne w zakresie energetyki.

Transition Technologies – o informatyzacji w przemyśle

https://fb.me/e/1BKNMFkfq

Wykład składał się z dwóch części. W pierwszej Pan Maks Sędzielski (Transition Technologies S.A.) opowiedział o doświadczeniach Transition Technologies przy optymalizacji elektrociepłowni. W drugiej części Panowie Konrad Wojdan i Michał Guzek (Transition Technologies S.A.) zaprezentowali wykorzystanie metod Machine Learning do prognozowania zapotrzebowania na ciepło i optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej.

Transition Technologies S.A. to polska firma, która dała początek Grupie Kapitałowej działającej na całym świecie i dostarcza zaawansowane rozwiązania dla rynku energii, gazu, przemysłu 4.0 oraz bioinformatyki. Grupa zapewnia również kompleksowy outsourcing usług IT i produkcji oprogramowania dla wielu światowych korporacji.

Silniki tłokowe w energetyce rozproszonej

https://fb.me/e/2QuyVucxH

Wykład poprowadził dr Marek Sutkowski, pracujący w Horus Energia na stanowisku kierownika ds. wdrożeń zaawansowanych technologii.

Firma Horus Energia istnieje od 1984 roku i jest jedną z największych i najbardziej renomo­wanych firm działających na krajowym rynku zasilania w energię elektryczną i ciepło. Oferuje wszystko, co jest związane z zespołami prądotwórczymi, zaczynając od fazy doboru, poprzez wykonanie niezbędnych projektów wraz z uzgodnieniami, dostawę, kompleksowy specjalistyczny montaż i uruchomienie, na serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym kończąc.

Unijny Rynek Energii Elektrycznej

https://fb.me/e/57LCrBGyb

Spotkanie poprowadził Juliusz Kowalczyk z Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Wystąpienie było podzielone na dwie części. Podczas pierwszej z nich została poprowadzona prelekcja na temat zasad działania Krajowego Systemu Energetycznego oraz modelu rynku energii. Druga część spotkania posiadała elementy zachęcające słuchaczy do aktywnego uczestnictwa.

Zastosowanie metod AI w obiektach przemysłowych

https://fb.me/e/26Z5rRDXj

Spotkanie poprowadził mgr inż. Łukasz Śladewski z Transition Technologies Advanced Solutions. Dotyczyło historii rozwoju systemu informatycznego, którego algorytmy, inspirowane działaniem układu odpornościowego organizmów żywych, służą do regulacji procesu spalania. Podczas spotkania został przedstawiony proces od pomysłu, poprzez rozwój systemu i wdrożenie go w przemyśle. Dodatkowo poruszone zostały tematy związane z rozwojem biznesu i promowaniem rozwiązania.

System, o którym mowa, stosowany jest m.in. w EC Siekierki w Warszawie, w elektrowniach w Kozienicach, Jaworznie, czy Bełchatowie, a także w elektrowniach w USA, Chinach i Korei.

Więc chodź, pomaluj mój świat… czyli rzecz o tym jak zazielenić miks energetyczny

https://fb.me/e/21XnHYFHU

Spotkanie poprowadził mgr inż. Adam Rajewski z Instytutu Techniki Cieplnej.

Omawianym tematem były metody dekarbonizacji. Przedstawione zostały problemy przy ich zastosowaniu.

Wodór dziś i jutro

https://fb.me/e/EAQSwDKb

Paweł Woszczyk z Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie przybliżył nam zagadnienia dotyczące wodoru. Tematy poruszone na spotkaniu: technologie produkcji wodoru, technologie transportu i przesyłu, magazynowanie, aktualnie prowadzone projekty w Polsce i Europie. Paweł Woszczyk, Główny Specjalista do spraw Rozwoju Technologii w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie, ceniony ekspert w dziedzinie technologii służących do produkcji energii elektrycznej.

Sector coupling – jak zintegrować system energetyczny w Polsce

https://fb.me/e/40oGBK7Xr

Dr hab. inż. Jakub Kupecki z Instytutu Energetyki przybliżył nam zagadnienie sector-couplingu w polskim systemie energetycznym. Tematy poruszone na spotkaniu: „Polska jako producent wodoru”, „wodór zielony czyli jaki?”, „magazynowanie energii w skali przemysłowej”.

Dr hab. inż. Jakub Kupecki jest kierownikiem Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych oraz Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz współautor siedmiu patentów i zgłoszeń patentowych, w tym skomercjalizowanych wynalazków.

Zmiany jakie mogą następować w polskim ciepłownictwie w bliższym i dalszym horyzoncie czasu

https://fb.me/e/13etvV2Dc

Spotkanie poprowadził doc. dr inż. Paweł Skowroński. Poruszył zagadnienia związane z perspektywami dla polskiego ciepłownictwa: co po gazie ziemnym?, małe sieci ciepłownicze-perspektywy rozwoju, wyzwania polskiego ciepłownictwa.

Doc. dr inż. Paweł Skowroński zatrudniony w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, pełnił między innymi funkcję Prezesa Zarządu Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A, Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Vattenfall Poland czy też Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Wpływ wzrostu OZE w miksie energetycznym na stabilność systemu elektroenergetycznego

https://fb.me/e/43Bk8Svgm

W ramach webinarium zespół PSE Innowacje opowiedział o projekcie EU-SysFlex (Pan-European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share of RES). Podczas spotkania zostało zaprezentowane jedno z zadań realizowanych w ramach projektu, czyli Scarcity identification for Pan European System, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kwestii: analiza wpływu dużego nasycenia OZE na stabilność kątową SEE, analiza wpływu OZE na stabilność napięciową SEE.

Kto da lepszą cenę!? – Aukcje na rynku energii

https://fb.me/e/4pcMjnyhj

W ramach naszego spotkania gościliśmy Panią Magdalenę Sokalską – starszą specjalistkę w Urzędzie Regulacji Energetyki, która odpowiedziała na nasze pytania, m.in.: Jakie są rodzaje aukcji oraz jakie są zasady ich przeprowadzania?, Jakie są szczegóły aukcji OZE?, Jak aukcje wpływają na dynamikę rozwoju OZE w Polsce?

Co dalej z polską energetyką?

https://fb.me/e/1tNCXVUfl

Podczas spotkania prof. dr hab. inż. Konrad Świrski poruszył takie tematy jak:
-Polskiej transformacji energetycznej – status na dziś i realne spojrzenie na wyzwania stawiane przez UE,
-Kluczowych elementach aktualnej strategii zmiany,
-Transformacji energetyki konwencjonalnej i jej zakresie po transformacji,
-Polskich możliwościach – jakie polskie firmy mogą się odnaleźć na rynku i w jakich sferach,
-Przyszłych możliwościach pracy – które obszary energetyki będą rosnąć i jakie przedsiębiorstwa będą jej liderami.

OKME

Link do OKME 2023

Ogólnopolska Konferencja Młodych Energetyków (OKME) jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez nasze Koło, dającym możliwość wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń przez najlepszych wśród wchodzących na rynek pracy studentów i absolwentów, wiążących swoją przyszłość z energetyką. Otwiera ona również perspektywy przyszłego zatrudnienia przez ułatwienie nawiązania kontaktów z przedstawicielami firm z branży energetycznej.

Podczas konferencji prezentowane są artykuły studentów, absolwentów oraz profesjonalistów, omawiające zagadnienia szeroko pojętej energetyki. Prelegenci przedstawiają efekty własnych badań naukowych i analiz prawno-ekonomicznych stanowiących przegląd dostępnych rozwiązań oraz odpowiadają na pytania uczestników dotyczące ich pracy. Przeprowadzane są również studenckie debaty na temat polityki energetycznej i panele z udziałem partnerów i specjalistów z branży.

Pierwsza edycja odbyła się w 2010 roku, a co konferencje wydawana jest publikacja pokonferencyjna w postaci książki z zaprezentowanymi artykułami. Ostatnia edycja zakończyła się publikacją 9 artykułów.

W bieżącym roku w połowie listopada, po dwuletniej przerwie, odbędzie się VII edycja wydarzenia, które za każdym razem spotyka się z coraz większym zainteresowaniem wśród kadry naukowej, firm z branży energetycznej oraz całej społeczności akademickiej. Dotychczas gościliśmy studentów i absolwentów najlepszych uczelni technicznych i biznesowych, związanych z wieloma kołami naukowymi.

Zachęcamy do obserwowania naszej strony na Facebooku, gdzie pojawiają się aktualne informacje na temat naszej działalności.

Media o Konferencji:

Artykuł o OKME 2019 na stronie wysokienapiecie.pl
Artykuł o OKME 2019 na stronie biznesalert.pl
Artykuł o OKME 2018 na stronie kierunekenergetyka.pl

Publikacja OKME 2019


Złoże Fluidalne

Projekt prezentuje zjawisko fluidyzacji na przykładzie drobnego, sypkiego piasku. Zjawisko fluidyzacji jest wykorzystywane we fluidalnym kotle energetycznym, gdzie sprężone powietrze nadmuchiwane jest od dołu do pojemnika wypełnionego sypkim piaskiem.

Powietrze ”porywa” piasek z prędkością równą prędkości opadania grawitacyjnego, przez to cząsteczki przemieszczają się po całej objętości naczynia, co sprawia wrażenie, jakby warstwa zachowywała się jak ciecz. Fluidyzacja intensyfikuje procesy fizyczne i chemiczne, ponieważ maksymalnie wykorzystywana jest powierzchnia ciała stałego – dobra wymiana ciepła i masy.

Zastosowanie zjawiska:

 • Gazyfikacja paliw stałych – wydobycie węglowodorów z łupków bitumicznych,
  zgazowanie węgla w generatorze Winklera (pierwsze zastosowanie fluidyzacji w
  praktyce przemysłowej w roku 1926), spalanie węgla w kotłach fluidalnych,
  pozwalające na ograniczenie tlenków azotu i siaki.
 • Powlekanie metali warstwami plastycznymi
 • Mieszanie (proszki szklane, przemysł chemiczny i metalurgiczny)
 • Obróbka minerałów (produkcja wapna palonego, redukcja tlenku żelaza, utlenianie
  minerałów zawierających siarkę, prażenie koncentratów flotacyjnych)
 • Spalanie rud siarki przy produkcji kwasu siarkowego
 • Suszenie minerałów, nawozów i produktów spożywczych
 • Blanszowanie produktów spożywczych

Stan projektu

Projekt w trakcie realizacji.

Turbina Peltona

Celem projektu jest zbudowanie modelu opomiarowanego systemu elektroenergetycznego (SEE) z turbiną wodną, jako źródłem, oraz z instalacją symulującą odbiorców.

W przeciwieństwie do budowanych dotychczas tego typu modeli, układ ma możliwość synchronizacji z siecią. Oznacza to, że wyprodukowana w prądnicy energia elektryczna trafi do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), tak jak ma to miejsce w prawdziwych blokach energetycznych. Nakłada to pewne wymagania, co do jej parametrów, co stanowiło największe wyzwanie projektu.

Prądnica w założeniach miała również pracować w trybie silnikowym (tj. zamieniać energię elektryczną na energię mechaniczną) stanowiąc napęd dla turbiny wodnej. Na takim modelu można by w prosty sposób wyjaśnić i pokazać na czym polega regulacja mocy w SEE i jaką rolę pełni w niej częstotliwość oraz jak przebiega synchronizacja generatora z siecią i na czym polega współpraca tych dwóch składowych SEE. Zagadnienia te są kluczowe, a mimo to nadal często błędnie rozumiane przez wielu studentów.

Nie ulega wątpliwości, że praca układu jest efektowna, wobec czego projekt jest atrakcją również na piknikach naukowych.

Projekt ma szczególne znaczenie edukacyjne, stanowi wstęp do prowadzonych przez Koło warsztatów dotyczących działania krajowego systemu elektroenergetycznego, jak również rozmów na temat różnych typów elektrowni wodnych.

Założenia projektu

TURBINA WODNA I WAŁ

Będzie to turbina Eltona o osi poziomej. Jej elementy zostaną zaprojektowane w systemie CAD (Computer Aided Design – komputerowe wspomaganie projektowania) i wykonane na drukarce 3D. W odpowiednich miejscach elementy będą wzmocnione częściami metalowymi. Łopatki turbiny będą wymienne. Turbina będzie osadzona na ułożyskowanym wale połączonym z wałem prądnicy sprzęgłem sztywnym. Obudowa turbiny będzie wykonana z plexi. Każdy element układu będzie się dało zdemontować i wymienić.

PRĄDNICA

Prądnica zostanie zbudowana na podstawie istniejącego rozwiązania (tj. silnika istniejącego urządzenia). Będzie wymagała szeregu zmian, które pozwolą jej generować prąd o parametrach KSE.

UKŁAD WODNY

Woda opuszczająca turbinę będzie wpadać do znajdującego się bezpośrednio pod nią zbiornika. Następnie będzie tłoczona przez pompę, elastyczny rurociąg, zawór regulacyjny i dyszę na łopatki turbiny. Regulacja przepływu będzie odbywać się ręcznie poprzez obracania zaworu regulacyjnego.

TABLICA Z MIERNIKAMI I PRZEŁĄCZNIKAMI

Układ pomiarowy będzie składał się z oscyloskopu i watomierza. Odbiorców energii elektrycznej będą symulowały dwie żarówki. Zestaw przełączników będzie pozwalał na włączanie/wyłączanie żarówek i synchronizację generatora z siecią.

KONSTRUKCJA NOŚNA

Wszystkie elementy będą przymocowane do stalowej konstrukcji składające się z prefabrykowanych kątowników, płaskowników i złączek kątowych połączonych za pomocą śrub.

EKSPERYMENTY DO PRZEPROWADZENIA NA MODELU

OBCIĄŻANIE GENERATORA

Po rozpędzeniu generatora do odpowiedniej prędkości (poprzez odkręcanie zaworu regulującego przepływ), obwód prądnicy zostanie obciążony przez włączenie pierwszej żarówki. Obciążony generator wyraźnie zwolni, będzie widać to po obrotach samej turbiny jak i na oscyloskopie. Dla przywrócenia poprzedniej częstotliwości należy odpowiednio rozkręcić zawór regulujący przepływ wody. Następnie w obwód zostanie włączona druga żarówka, zaobserwujemy podobno zjawisko. Eksperyment ten wyjaśni jaką rolę w SEE pełni częstotliwość i na czym polega regulacja mocy w SEE.

SYNCHRONIZACJA GENERATORA Z SIECIĄ

Po rozpędzeniu generatora do prędkości synchronicznej (prędkości przy której częstotliwość zmian napięcia produkowanej przez generator energii elektrycznej będzie odpowiadała tej wymaganej przez KSE) zostanie przeprowadzona synchronizacja generatora z siecią. Teraz praca turbiny jest podporządkowana sieci. Przy dalszym rozkręcaniu zaworu regulującego przepływ wody prędkość turbiny nie zwiększy się, wzrośnie za to moment i moc turbiny, co będzie można zaobserwować na watomierzu. Jeśli natomiast zawór zostanie przykręcony, turbina nie zwolni – zacznie pracować w trybie silnikowym i pobierać energię z KSE.

Stan projektu

Projekt gotowy, jedynie wymagane są mniejsze prace konserwacyjne oraz warsztatowe