Projekt mający na celu stworzenie interaktywnej makiety domu oraz pokazanie ekologicznych rozwiązań energetycznych dla gospodarstw domowych.

Projekt mający na celu pokazanie, dostępnych dla gospodarstwa domowego, ekologicznych rozwiązań oraz spojrzenie na nie pod kątem opłacalności. Informacje te będą ukazywane poprzez interaktywną makietę domu. Dzięki tego typu rozwiązaniu mamy nadzieję na przyjazną dla wielu grup wiekowych edukację na rzecz poszanowania energii.