Porozmawiajmy o Energetyce to cykl spotkań organizowanych przez Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej stacjonarnie oraz w formie online na platformie Teams. Jest to inicjatywa, która umożliwia ekspertom dzielenie się swoją wiedzą z członkami naszego Koła oraz wszystkimi osobami, które pasjonują się energetyką.

Eneregtyczny Backstage to projekt mający na celu przybliżyć wszystkim zainteresowanym zaplecze energetyczne oraz funkcjonalność całego przemysłu. Projekt skupiał się nad techniczną stroną poruszanych tematów. Ostatnie spotkanie z serii Energetyczny Backstage odbyło się 6 grudnia 2021 roku, każde kolejne będą odbywały się pod szyldem „Porozmawiajmy o energetyce”.

Porozmawiajmy o energetyce – inauguracja

https://fb.me/e/1epwwH3qM

Inauguracyjne seminarium poprowadził były Członek KNE sprzed 40 lat, ekspert i praktyk polskiej energetyki – dr Andrzej Młotkowski.

Jak zmieniła się technika energetyczna na przestrzeni dekad? Jak zoptymalizowano montaż potężnych urządzeń energetycznych w Opolu? Jaką rolę odegrały polskie firmy w RFN? Jak prezentuje się polska tradycja przemysłowa? Na te wszystkie i wiele więcej pytań poznaliśmy odpowiedzi w trakcie spotkania.

Stałotlenkowe ogniwa paliwowe

https://fb.me/e/4rO6OSwQ8

O ogniwach paliwowych opowiedzieli eksperci z Instytutu Energetyki mgr inż. Konrad Motyliński oraz mgr inż. Marek Skrzypkiewicz.

Pan magister Motyliński jako asystent w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, w ramach działalności badawczo-rozwojowej zajmuje się modelowaniem matematycznym i optymalizacją układów energetycznych. Pan magister Skrzypkiewicz, również asystent w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, zajmuje się stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi SOFC tj. opracowywaniem i badaniem nowych rozwiązań technologicznych w tym temacie.

Superkomputer dla B+R w energetyce

https://fb.me/e/eKBaD7iFK

Tematem spotkania było wykorzystanie superkomputera w Centrum Informatycznym Świerk do prac badawczo-rozwojowych w energetyce, w tym do zagadnień CFD.
Panowie mgr inż. Piotr Prusiński oraz mgr inż. Tomasz Kwiatkowski opowiedzieli z jakiego sprzętu i mocy obliczeniowej korzystają. Wypowiadający się eksperci na co dzień pracują w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w grupie Analiz CFD.

Agregaty na paliwa trudne

https://fb.me/e/4gLECVPhh

Tematem spotkania były agregaty na paliwa trudne (specjalne) oraz wymogi jakie muszą spełniać takie agregaty, aby w czasie gdy są potrzebne, bezawaryjnie prowadziły swoją pracę.

Wykład poprowadził dr Marek Sutkowski, absolwent wydziału MEiL, pracujący na stanowisku Advanced Technology Application Manager w firmie Horus-Energia.

Energetyka jądrowa bezpieczna i potrzebna Polsce

https://fb.me/e/4nLGjurwi

Wykład poprowadził dr inż. Andrzej Strupczewski, profesor nadzwyczajny Narodowego Centrum Badań Jądrowych, który przez 50 lat pracował w Instytucie Energii Atomowej oraz prowadził wiele badań na zlecenie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Zajmował się również analizami porównawczymi wpływu różnych źródeł energii na środowisko i zdrowie człowieka. Jest autorem 4 książek, 250 prac na temat energetyki jądrowej, uzyskał 6 patentów.

Gospodarka gazem SF6 w obiegu zamkniętym

https://fb.me/e/1xrqpBjSU

Wykład poprowadził Prezes Fundacji Ochrony Klimatu PROZON mgr Krzysztof Grzegorczyk. Podczas prezentacji poruszone zostały zagadnienia analizy jakości odzyskanego gazu z urządzeń elektroenergetycznych, regeneracji sześcio fluorku siarki, kontroli jakości i certyfikacji oraz zamienników gazu SF6.

Fundacja Ochrony Klimatu PROZON jest samofinansującą organizacją pozarządową, działającą na rzecz ograniczenia emisji gazów szkodliwych dla środowiska, stosowanych w chłodnictwie i energetyce. Dzięki współpracy z tysiącami firm serwisowych w Polsce Fundacja regeneruje dziesiątki ton szkodliwych dla warstwy ozonowej oraz wpływających na zmiany klimatu substancji.

Rola EY w kształtowaniu polskiego rynku energetycznego

https://fb.me/e/27as9MYFa

Wykład poprowadzili Panowie Rafał Bernat (Senior Analyst), Stanisław Poręba (Ekspert i Manager) oraz Managerowie Łukasz Dul oraz Maciej Markiewicz z firmy EY. Podczas wykładu poruszony został temat rynku energii widzianym z perspektywy EY oraz wyzwania przed którymi stają konsultanci EY w swojej codziennej pracy.

Consulting w energetyce

https://fb.me/e/44jGl8tJ2

Podczas spotkania poznaliśmy specyfikę consultingu w energetyce. Tematem spotkania były również powszechne w branży kontrakty EPC wg FIDIC, Baltic Pipe. Spotkanie poprowadził Marcin Dusiło, absolwent Wydziału MEiL, senior oraz były prezes KNE, obecnie pracujący w Rambollu.

Ramboll, założony w 1945 r. w Danii, jest jedną z największych inżynierskich firm consultingowych w Europie, zatrudniającą ponad 15 000 ekspertów w 35 krajach i realizującą co roku ponad 40 000 projektów. Ramboll Polska oferuje usługi doradcze i inżynieryjne w zakresie energetyki.

Transition Technologies – o informatyzacji w przemyśle

https://fb.me/e/1BKNMFkfq

Wykład składał się z dwóch części. W pierwszej Pan Maks Sędzielski (Transition Technologies S.A.) opowiedział o doświadczeniach Transition Technologies przy optymalizacji elektrociepłowni. W drugiej części Panowie Konrad Wojdan i Michał Guzek (Transition Technologies S.A.) zaprezentowali wykorzystanie metod Machine Learning do prognozowania zapotrzebowania na ciepło i optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej.

Transition Technologies S.A. to polska firma, która dała początek Grupie Kapitałowej działającej na całym świecie i dostarcza zaawansowane rozwiązania dla rynku energii, gazu, przemysłu 4.0 oraz bioinformatyki. Grupa zapewnia również kompleksowy outsourcing usług IT i produkcji oprogramowania dla wielu światowych korporacji.

Silniki tłokowe w energetyce rozproszonej

https://fb.me/e/2QuyVucxH

Wykład poprowadził dr Marek Sutkowski, pracujący w Horus Energia na stanowisku kierownika ds. wdrożeń zaawansowanych technologii.

Firma Horus Energia istnieje od 1984 roku i jest jedną z największych i najbardziej renomo­wanych firm działających na krajowym rynku zasilania w energię elektryczną i ciepło. Oferuje wszystko, co jest związane z zespołami prądotwórczymi, zaczynając od fazy doboru, poprzez wykonanie niezbędnych projektów wraz z uzgodnieniami, dostawę, kompleksowy specjalistyczny montaż i uruchomienie, na serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym kończąc.

Unijny Rynek Energii Elektrycznej

https://fb.me/e/57LCrBGyb

Spotkanie poprowadził Juliusz Kowalczyk z Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Wystąpienie było podzielone na dwie części. Podczas pierwszej z nich została poprowadzona prelekcja na temat zasad działania Krajowego Systemu Energetycznego oraz modelu rynku energii. Druga część spotkania posiadała elementy zachęcające słuchaczy do aktywnego uczestnictwa.

Zastosowanie metod AI w obiektach przemysłowych

https://fb.me/e/26Z5rRDXj

Spotkanie poprowadził mgr inż. Łukasz Śladewski z Transition Technologies Advanced Solutions. Dotyczyło historii rozwoju systemu informatycznego, którego algorytmy, inspirowane działaniem układu odpornościowego organizmów żywych, służą do regulacji procesu spalania. Podczas spotkania został przedstawiony proces od pomysłu, poprzez rozwój systemu i wdrożenie go w przemyśle. Dodatkowo poruszone zostały tematy związane z rozwojem biznesu i promowaniem rozwiązania.

System, o którym mowa, stosowany jest m.in. w EC Siekierki w Warszawie, w elektrowniach w Kozienicach, Jaworznie, czy Bełchatowie, a także w elektrowniach w USA, Chinach i Korei.

Więc chodź, pomaluj mój świat… czyli rzecz o tym jak zazielenić miks energetyczny

https://fb.me/e/21XnHYFHU

Spotkanie poprowadził mgr inż. Adam Rajewski z Instytutu Techniki Cieplnej.

Omawianym tematem były metody dekarbonizacji. Przedstawione zostały problemy przy ich zastosowaniu.

Wodór dziś i jutro

https://fb.me/e/EAQSwDKb

Paweł Woszczyk z Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie przybliżył nam zagadnienia dotyczące wodoru. Tematy poruszone na spotkaniu: technologie produkcji wodoru, technologie transportu i przesyłu, magazynowanie, aktualnie prowadzone projekty w Polsce i Europie. Paweł Woszczyk, Główny Specjalista do spraw Rozwoju Technologii w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie, ceniony ekspert w dziedzinie technologii służących do produkcji energii elektrycznej.

Sector coupling – jak zintegrować system energetyczny w Polsce

https://fb.me/e/40oGBK7Xr

Dr hab. inż. Jakub Kupecki z Instytutu Energetyki przybliżył nam zagadnienie sector-couplingu w polskim systemie energetycznym. Tematy poruszone na spotkaniu: „Polska jako producent wodoru”, „wodór zielony czyli jaki?”, „magazynowanie energii w skali przemysłowej”.

Dr hab. inż. Jakub Kupecki jest kierownikiem Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych oraz Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz współautor siedmiu patentów i zgłoszeń patentowych, w tym skomercjalizowanych wynalazków.

Zmiany jakie mogą następować w polskim ciepłownictwie w bliższym i dalszym horyzoncie czasu

https://fb.me/e/13etvV2Dc

Spotkanie poprowadził doc. dr inż. Paweł Skowroński. Poruszył zagadnienia związane z perspektywami dla polskiego ciepłownictwa: co po gazie ziemnym?, małe sieci ciepłownicze-perspektywy rozwoju, wyzwania polskiego ciepłownictwa.

Doc. dr inż. Paweł Skowroński zatrudniony w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, pełnił między innymi funkcję Prezesa Zarządu Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A, Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Vattenfall Poland czy też Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Wpływ wzrostu OZE w miksie energetycznym na stabilność systemu elektroenergetycznego

https://fb.me/e/43Bk8Svgm

W ramach webinarium zespół PSE Innowacje opowiedział o projekcie EU-SysFlex (Pan-European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share of RES). Podczas spotkania zostało zaprezentowane jedno z zadań realizowanych w ramach projektu, czyli Scarcity identification for Pan European System, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kwestii: analiza wpływu dużego nasycenia OZE na stabilność kątową SEE, analiza wpływu OZE na stabilność napięciową SEE.

Kto da lepszą cenę!? – Aukcje na rynku energii

https://fb.me/e/4pcMjnyhj

W ramach naszego spotkania gościliśmy Panią Magdalenę Sokalską – starszą specjalistkę w Urzędzie Regulacji Energetyki, która odpowiedziała na nasze pytania, m.in.: Jakie są rodzaje aukcji oraz jakie są zasady ich przeprowadzania?, Jakie są szczegóły aukcji OZE?, Jak aukcje wpływają na dynamikę rozwoju OZE w Polsce?

Co dalej z polską energetyką?

https://fb.me/e/1tNCXVUfl

Podczas spotkania prof. dr hab. inż. Konrad Świrski poruszył takie tematy jak:
-Polskiej transformacji energetycznej – status na dziś i realne spojrzenie na wyzwania stawiane przez UE,
-Kluczowych elementach aktualnej strategii zmiany,
-Transformacji energetyki konwencjonalnej i jej zakresie po transformacji,
-Polskich możliwościach – jakie polskie firmy mogą się odnaleźć na rynku i w jakich sferach,
-Przyszłych możliwościach pracy – które obszary energetyki będą rosnąć i jakie przedsiębiorstwa będą jej liderami.