Projekt polega na stworzeniu urządzenia umożliwiającego podwyższenie wydajności instalacji fotowoltaicznej poprzez zastosowanie systemu nadążnego.

Wśród innowacyjnych projektów realizowanych w Kole Naukowym Energetyków, Projekt Solar Trackera wyróżnia się swoim naciskiem na optymalizację pozyskiwania energii słonecznej.

Cele projektu:

  • Opracowanie i skonstruowanie prototypu solar trackera, czyli urządzenia śledzącego Słońce.
  • Zwiększenie wydajności paneli fotowoltaicznych poprzez ustawienie ich prostopadle do promieni słonecznych przez cały dzień.
  • Analiza wpływu solar trackera na produkcję energii elektrycznej.

Moduł fotowoltaiczny porusza się w ciągu dnia ustawiając się tak, żeby przez cały czas absorbować maksymalnie dużą ilość energii pochodzącej ze słońca.

Budowane urządzenie ma mieć możliwość obrotu wokół dwóch osi z wykorzystaniem siłowników eklektycznych, do zasilania wykorzystuje część energii uzyskanej z użyciem modułu PV. W odróżnieniu od komercyjnie dostępnych rozwiązań, urządzenie budowane przez członków koła ma być mobilne. Ma to umożliwić prezentacje technologii systemów nadążnych na różnego rodzaju piknikach i wystawach oraz dać możliwość prowadzenia badań i pomiarów ilości uzyskanej energii w dowolnym miejscu. Ponadto badana jest możliwość wykorzystania mobilnych układów PV z systemem nadążnych na szerszą skalę.

W trakcie realizacji projektu, członkowie koła mają możliwość wykorzystywania i rozwijania umiejętności z zakresu projektowania 3D, podstaw automatyki i sterowania oraz podstaw konstrukcji maszyn.

Projekt w poprzednich wersjach znany był jako: Mobilna Stacja Magazynowania Energii, Wiatr Słoneczny oraz Stacja OZE. W poprzednich edycjach (i nazwach) projekt zawierał również turbinę wiatrową o pionowej osi obrotu przedstawioną poniżej. Ta turbina wiatrowa nadal znajduje się na stanie Koła, ale nie jest dalej wykorzystywana do projektu Solar Tracker.

Stan projektu

Projekt jest w trakcie realizacji, obecnie trwają prace nad nową wersją systemu nadążnego