To jest strona z ogólnymi informacjami o konkursie

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o aktualnej edycji konkursu, kliknij poniżej:

Konkurs Wiedzy o Energetyce to inicjatywa Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej w postaci corocznej organizacji konkursu w tematach energetycznych. Głównymi nagrodami w konkursie są tzw. indeksy – zapewnione miejsca na studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych biorący udział w Konkursie odpowiadają w pierwszym etapie na pytania w tematach:

  • Energetyki
  • Ciepłownictwa
  • Odnawialnych źródeł energii (OZE)
  • Trendów we współczesnej energetyce
  • Transformacji energetycznej
  • Ekologii

Drugi etap konkursu polega na wcześniejszym przygotowaniu rozwiązania dla problemu konkursowego, a następnie zaprezentowanie go przed komisją konkursową. Drugi etap sprawdza zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności miękkie podczas prezentowania. Członkowie komisji po wysłuchaniu konkursowych prac, oceniają je pod względem merytorycznym, ale również w jaki sposób zostały zaprezentowane.

Konkurs ma na celu m.in. promowanie idei zrównoważonej energetyki oraz nowoczesnego przemysłu, ale w głównej mierze staramy się zachęcić uczniów szkół ponadpodstawowych do studiów na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, w szczególności na kierunkach Energetyka oraz Power Engineering. Jednocześnie wskazujemy, jak znaczącą rolę w funkcjonowaniu Wydziału oraz całej Politechniki Warszawskiej pełnią organizacje naukowe i studenckie.

Jako Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej staramy się zarazić innych naszą pasją do energetyki i ochrony środowiska. Edukujemy w obszarze zrównoważonej energetyki zarówno dorosłych jak i uczniów. Każdego roku uczestniczymy w piknikach naukowych takich jak Piknik Centrum Nauki Kopernik oraz targach kół naukowych prezentując nasze inicjatywy. Więcej na ich temat można przeczytać tutaj.