Kolektor słoneczny jest to urządzenie, które doprowadza do przemiany energii słonecznej na ciepło. Najczęściej służą one do podgrzania wody użytkowej bądź wspomagania centralnego ogrzewania.

Celem naszego projektu jest zbudowanie kolektora słonecznego, którego czynnikiem roboczym będzie powietrze. Po zapoznaniu się z programami do wymiany ciepła (np. Ansys), będzie modyfikowany tak aby powiększać jego zdolność konwersji energii słonecznej.

Powietrzny kolektor słoneczny do działania potrzebuje czarnego absorbera, który ogrzewa doprowadzone powietrze. Urządzenie to może być zbudowane na różne sposoby jednak podczas naszego projektu skupimy się na przepływie powietrza, który będzie zachodził pod absorberem. Sam kolektor zaczyna działać już przy małym promieniowaniu słonecznym. Zimne powietrze, które wpada przez wlot znajdujący się na dole kolektora, ogrzewane jest przez światło słoneczne i unosi się do górnego wylotu skąd wypływa nam cieplejsze powietrze, które może zostać przez nas użyte do dowolnie wybranego przez nas celu.

Dzięki temu urządzeniu możemy zobaczyć jak łatwo pozyskiwać odnawialną energię. Może ono uświadomić nas jak duży potencjał energetyczny jest w zasięgu naszych rąk.