Projekt zakłada porównanie oraz opisanie istniejących i wykorzystywanych sposobów konwersji energii mechanicznej fal morskich w energię elektryczną oraz wskazanie najbardziej efektywnego rozwiązania. Następnie na jego podstawie zostanie zaprojektowany i zamodelowany innowacyjny generator energii z fal o budowie możliwej do zainstalowania na platformach morskich farm wiatrowych. Takie rozwiązanie mogłoby zwiększyć potencjał budowanych instalacji energetycznych offshore. Globalną moc fal morskich szacuje się na około 3 terawaty.

W szerszej perspektywie projekt zakłada budowę generatora w skali (swego rodzaju makiety). Udany projekt elektrowni będzie można wykorzystać i wystawić na konkursie MEWy organizowanym przez Akademię Morską w Szczecinie i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest popularyzacja tematyki pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz pobudzenie wyobraźni uczestników i odbiorców. Morska energetyka odnawialna stawia wiele wyzwań, ale drzemie w niej ogromny potencjał. Głównym celem naszego projektu jest rozwój tego sektora energetyki i dzielenie się wiedzą na jego temat.