Design Thinking opisuje metodę rozwiązywania problemów charakteryzującą się  koncentracją na użytkowniku i promocją niestandardowych rozwiązań.

Pod tym hasłem odbywają się cykliczne spotkania członków zespołu, na których przedyskutowywane są tematy przyszłych projektów Koła.

Etapy procesu powstawania projektu przeprowadzonego zgodnie z założeniami Design Thinking:

  1. Empatia –  rozpoznanie problemu i motywacji wyborów użytkownika.
  2. Definiowanie problemu – usystematyzowanie zgromadzonych danych i określenie kierunku poszukiwań rozwiązania.
  3. Generowanie pomysłów– brainstorming, wygenerowanie możliwie jak największej liczby nieszablonowych sposobów na osiągnięcie celu, ocena pomysłów i demokratyczny wybór najlepszego z nich.
  4. Budowa prototypów – budowa modeli o cechach zbliżonych do produktu końcowego umożliwiającego wizualną prezentacje pomysłu i zebranie opinii.
  5. Testowanie – przeprowadzenie testów w środowisku użytkownika, określenie gotowości produktu do ostatecznego wdrożenia na podstawie realnych oczekiwań odbiorcy.