Projekt prezentuje zjawisko fluidyzacji na przykładzie drobnego, sypkiego piasku. Zjawisko fluidyzacji jest wykorzystywane we fluidalnym kotle energetycznym, gdzie sprężone powietrze nadmuchiwane jest od dołu do pojemnika wypełnionego sypkim piaskiem.

Powietrze ”porywa” piasek z prędkością równą prędkości opadania grawitacyjnego, przez to cząsteczki przemieszczają się po całej objętości naczynia, co sprawia wrażenie, jakby warstwa zachowywała się jak ciecz. Fluidyzacja intensyfikuje procesy fizyczne i chemiczne, ponieważ maksymalnie wykorzystywana jest powierzchnia ciała stałego – dobra wymiana ciepła i masy.

Zastosowanie zjawiska:

 • Gazyfikacja paliw stałych – wydobycie węglowodorów z łupków bitumicznych,
  zgazowanie węgla w generatorze Winklera (pierwsze zastosowanie fluidyzacji w
  praktyce przemysłowej w roku 1926), spalanie węgla w kotłach fluidalnych,
  pozwalające na ograniczenie tlenków azotu i siaki.
 • Powlekanie metali warstwami plastycznymi
 • Mieszanie (proszki szklane, przemysł chemiczny i metalurgiczny)
 • Obróbka minerałów (produkcja wapna palonego, redukcja tlenku żelaza, utlenianie
  minerałów zawierających siarkę, prażenie koncentratów flotacyjnych)
 • Spalanie rud siarki przy produkcji kwasu siarkowego
 • Suszenie minerałów, nawozów i produktów spożywczych
 • Blanszowanie produktów spożywczych