Członkowie naszego Koła, dzięki życzliwości seniora KNE – dr inż. Arkadiusza Szczęśniaka – otrzymali możliwość nauki korzystania z oprogramowania, które jest dostępne bezpłatnie dla studentów Politechniki Warszawskiej.

Pierwszym zadaniem było zmodelowanie uproszczonego układu turbiny gazowej, którego fizyczną wersją jest turbina gazowa „Zosia” – jeden z projektów technicznych KNE PW (więcej w zakładce: Projekty). W szkoleniu wprowadzającym udział wzięło prawie 30 osób, które chciały poszerzyć swoje horyzonty. Dalsza praca z programem zakłada realizację tzn. „case’ów”, które mogą posłużyć jako prace przejściowe, czy też nawet publikacje naukowe.


AspenHYSYS jest oprogramowaniem od AspenTech, które jest wykorzystywane w wielu dziedzinach pracy inżyniera. Jego głównym zadaniem jest optymalizacja procesów fizyczno-chemicznym, takich jak spalanie paliwa. Z tego względu może on być szeroko stosowany w branży energetycznej w celu optymalizowania całych bloków energetycznych a nawet układu wielu bloków.