Instytut Energetyki to instytut badawczy, który prowadzi badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut ma siedzibę w Warszawie i posiada oddziały w Białymstoku, Boguchwale, Gdańsku i Łodzi. Oferta badawcza Instytutu wpisuje się w strategiczne cele polskiej polityki energetycznej i długoterminowe plany rozwoju sektora energetycznego w Europie. Instytut Energetyki jest jednym z największych instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych w Polsce

PGE Dystrybucja to spółka z Grupy PGE, która zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej na terenie Polski. Spółka jest jednym z największych operatorów systemów dystrybucyjnych w Polsce i obsługuje ponad 5 milionów odbiorców. PGE Dystrybucja działa na terenie 21 województw i posiada ponad 200 tysięcy kilometrów linii energetycznych. Spółka oferuje swoim klientom szeroki zakres usług, w tym m.in. przyłączenia do sieci, planowane i awaryjne przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz wsparcie techniczne

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (MEiL) to wydział Politechniki Warszawskiej, który powstał w 1960 roku. Wydział oferuje studia na czterech kierunkach: Energetyka, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Projektowanie Maszyn oraz Robotyka i Automatyka. Wydział MEiL jest najstarszą i największą instytucją edukacyjną w Polsce oferującą wyższe wykształcenie z zakresu lotnictwa i energetyki. Na wydziale działa obecnie 13 Kół Naukowych, wiele z nich reprezentuje Wydział na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, zdobywając najwyższe nagrody i wyróżnienia

TVPW to internetowa telewizja studencka założona w maju 2007 roku przez studentów Politechniki Warszawskiej z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych 1. TVPW jest jednym z projektów Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej (SSPW), który zrzesza studentów z całej uczelni i dąży do jej rozwoju

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej (IBS PW) to jednostka badawczo-rozwojowa, która udziela wsparcia naukowcom Politechniki Warszawskiej w zakresie działań związanych z transferem technologii i nawiązaniem współpracy z przedsiębiorcami w celu realizacji swoich projektów badawczych. IBS PW jest jednym z podmiotów prowadzących działalność naukowo-badawczą na Politechnice Warszawskiej