Politechnika Warszawska, założona w 1915 roku, jest jednym z wiodących uniwersytetów technicznych w Polsce oraz Europie. Zlokalizowana w stolicy kraju, jest centrum akademickiego zaawansowania i innowacji. Uczelnia oferuje szeroki wybór kierunków technicznych, inżynieryjnych i naukowych, skupiając się na doskonałości dydaktycznej i badawczej.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to niezależna instytucja powołana w celu nadzoru i regulacji rynku energetycznego w Polsce. Zadaniem URE jest dbanie o bezpieczeństwo dostaw energii, promowanie konkurencji w sektorze energetycznym oraz ochrona interesów konsumentów. URE reguluje ceny energii elektrycznej i gazu, monitoruje rynek, wydaje koncesje na prowadzenie działalności w sektorze energetycznym oraz podejmuje działania mające na celu zrównoważony rozwój i modernizację tego sektora. Jako kluczowy organ regulacyjny, URE pełni istotną rolę w kształtowaniu efektywnego i stabilnego systemu energetycznego w Polsce.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zajmuje się polityką zrównoważonego rozwoju, gospodarką leśną i efektywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Ich misją jest troszczenie się o środowisko w Polsce i na świecie, wpływ na długofalowy rozwój kraju z poszanowaniem przyrody i praw człowieka oraz uwzględnianie potrzeb zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Ministerstwo działa w kierunku racjonalnego zarządzania zasobami naturalnymi oraz propagowania edukacji ekologicznej w społeczeństwie.