Przychodzimy do Was z nową energią!

W dniu 9 listopada 2021 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Koła Naukowego Energetyków, podczas którego m.in. Zarząd w kadencji 2020/2021 przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, zostało mu udzielone absolutorium, a następnie został powołany do życia nowy Zarząd.

Rok akademicki 2020/2021 z pewnością nie był prosty. Zarówno przed Zarządem jak i całym Kołem stanęły przeszkody, wyzwania, ale i okazje, których w innej sytuacji światowej nie wystąpiłyby. Mimo to wszyscy członkowie stanęli na wysokości zadania i włożyli dużo energii i pracy, aby przejść przez ten trudny okres.

Samo Zgromadzenie również w tym roku przyjęło wyjątkową formę. Podczas obrad członkowie, kandydaci, seniorzy oraz sympatycy KNE mogli przebywać fizycznie w sali, jak i zdalnie łącząc się przez Teams. Do naszych kandydatów na Członków Zarządu pytania padały zarówno od kolegów i koleżanek z sali, jak i zdalnie z dalekich lądów jak Glasgow czy Kopenhaga. Podczas zgromadzenia połączył się z naszą salą również Opiekun Koła Pan dr inż. Kamil Futyma i zapowiedział szeroką i z pewnością owocną współpracę z nowym Zarządem.

Członkowie KNE w głosowaniu tajnym wyłonili nowy Zarząd na kadencję 2021/2022 w składzie:
Małgorzata Dembowska – Prezes oraz Skarbnik KNE
Gregory Chmielewski – Wiceprezes oraz Członek Zarządu do spraw personalnych
Aleksander Olejniczak – Członek Zarządu do spraw projektowych
Jakub Kulesza – Członek Zarządu do spraw promocji

W związku z niezgłoszeniem się odpowiedniego kandydata, stanowisko Członka Zarządu do spraw finansowych i organizacyjnych zostało anulowane, a jego obowiązki zostały podzielone między pozostałymi Członkami Zarządu ze sprecyzowaniem, że funkcję Skarbnika obejmie Prezes KNE.

Jednocześnie pożegnaliśmy i podziękowaliśmy za rok skutecznej pracy Zarząd kadencji 2020/2021 w składzie:
Katarzyna Połczyńska – prezes KNE
Michał Kaczanowski – wiceprezes KNE oraz Członek Zarządu do spraw finansowych i organizacyjnych
Aleksandra Bednarczyk – Członek Zarządu do spraw projektowych
Kacper Kwidziński – Członek Zarządu do spraw personalnych
Paulina Kucharczyk – Członek Zarządu do spraw promocji

W imieniu wszystkich Członków KNE oraz nowego Zarządu pragniemy podziękować ustępującemu Zarządowi za pracę włożoną przez ostatni rok i liczymy na dalszą udaną współpracę. Planujemy kontynuować udane inicjatywy, współprace i projekty oraz pracować nad dalszym rozwojem Koła Naukowego Energetyków. Doceniamy również złożone wolne wnioski podczas Walnego Zgromadzenia i zapowiadamy nad nimi pracować.