Podczas Walnego Zgromadzenia Koła w dniu 29 października 2020 w serii tajnych głosowań został wyłoniony nowy zarząd Koła na kadencję 2020/2021.

W trakcie prawie trzy i pół godzinnego zgromadzenia poprzedni zarząd zaprezentował efekty swoich działań w poprzedniej kadencji oraz przywitaliśmy w swoim gronie nowych członków. Poruszany był również temat przyszłości Koła w formie dyskusji, w trakcie której padło wiele cennych sugestii i uwag, które obecny zarząd zobowiązał się zrealizować. Przed głosowaniami każdy z kandydatów wygłosił swoje exposé i odpowiadał na niekiedy trudne pytania społeczności naszego Koła. Ostatecznie spośród wszystkich kandydatów obdarzeni największym zaufaniem zostali:

  1. Prezes Zarządu: Katarzyna Połczyńska
  2. Wiceprezes i Członek Zarządu ds. organizacyjno-finansowych: Michał Kaczanowski
  3. Członek Zarządu ds. personalnych: Kacper Kwidziński
  4. Członek Zarządu ds. projektów: Aleksandra Bednarczyk
  5. Członek Zarządu ds. promocji: Paulina Kucharczyk

Ponadto nastąpiła zmiana na stanowisku Opiekuna Koła dr inż. Kamil Futyma został naszym nowym opiekunem.

Życzymy nowemu Zarządowi i Opiekunowi owocnej kadencji i udanej współpracy a jednocześnie dziękujemy ustępującemu zarządowi i dr hab. inż. Wojciechowi Bujalskiemu, prof. PW za ogrom pracy włożony w działanie naszego Koła oraz liczymy na współpracę w przyszłości.