24. Piknik Naukowy „Klimat i My”

W dniach 8-15 maja 2021 r. odbędzie się 24. edycja Pikniku Naukowego organizowanego wspólnie przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik o temacie przewodnim ”Klimat i My”. W związku z panującą pandemią odbędzie się ona w formie zdalnej. Niezmienne pozostaje jednak to, że Koło Naukowe Energetyków, jak co roku, będzie brało w nim czynny udział!

Członkowie KNE, na tegoroczną edycję pikniku „Klimat i My” zdecydowali się opowiedzieć o trzech z naszych wielu projektów, które obecnie realizujemy w kole. Nasze prezentacje będzie można zobaczyć na filmikach, które zostaną ukazane na stronie pikniku.

Pierwszym z projektów, który chcemy wszystkim przybliżyć, będzie turbina wodna Peltona. Jest to turbina wykonana przez członków naszego koła, a sam rodzaj turbiny jest stosowany przy elektrowniach, gdzie występują naturalnie duże spadki wody do 2000m. Jest ona uważana za jedną z najefektywniejszych turbin wodnych, ze względu na stabilność procesu pozyskiwania energii oraz oszczędność surowców nieodnawialnych. Na filmiku będzie przedstawiana jak napędzana wodą wytwarza energię elektryczną i wysyła ją do odbiornika, w tym przypadku żarówki. Całość ma symulować w uproszczony sposób działanie elektrowni wodnej.

Na kolejnym filmiku przedstawiona będzie nakładka inteligentna na licznik energii. Zasada działania samej nakładki jest prosta. Jest to urządzenie wykorzystujące impulsową diodę na powierzchni licznika do odczytu aktualnego zużycia energii, zapisu uzyskanych danych w bazie, wysyłania powiadomień do użytkownika. Projekt ten powstał przy udziale naszego członka Jakuba Banaszaka, a sama obudowa nakładki została wydrukowana w technologii 3D.

Ostatnim z przedstawionych projektów będzie Mobilna Stacja Magazynowania Energii (MSME). Projekt ma na celu promowanie wytwarzania energii za pomocą 2 źródeł odnawialnych, które wykorzystuje stacja do produkcji energii, czyli z panelu fotowoltaicznego z mechanicznym systemem nadążnym i turbiny wiatrowej. Kolejnym celem tego projektu jest objaśnienie mechanizmów jakie w danej stacji zachodzą, w jakim sposób wytwarzają energię.

Projekty, które już wkrótce będziecie mogli zobaczyć na stronie wydarzenia, koordynują Maciej Rogożyński (MSME), Jakub Banaszak (nakładka na licznik energii), Mateusz Grygorowicz (turbina Peltona). Opiekunami przedsięwzięcia ze strny koła zostały: prezes KNE Katarzyna Połczyńska oraz członkini zarządu ds. projektów Aleksandra Bednarczyk. Przy oprawie audiowizualnej bardzo wspomogli nas także Jakub Kulesza, Filip Żebrowski oraz dr. inż. Jerzy Kuta. 

Zostaliśmy EKOinnowacyjnym Kołem Naukowym!

Zwycięstwo naszych członków w Ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Instytut Zrównoważonej Energetyki.

EKOinnowatorzy to konkurs na najciekawsze inicjatywy studenckie z zakresu szeroko rozumianej energetyki i ochrony środowiska, w którym wzięła udział drużyna z KNE składająca się z 10 członków koła.

Pierwszy etap polegał na przesłaniu wniosku naszego koła naukowego, w którym przedstawiliśmy naszą działalność i osiągnięcia zarówno naukowe jak i prośrodowiskowe oraz oryginalne projekty prowadzone przez koło. Wniosek przygotowany przez naszą drużynę pozwolił nam na zakwalifikowanie się do drugiego etapu konkursu, w którym uczestnicy wzięli udział w serii wykładów dotyczących m.in. składania wniosków o patent, pomiarów cieplnych, energetycznych, zanieczyszczeń powietrza oraz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej koła naukowego. Na ich podstawie zespół odpowiedział na zadania konkursowe, pozwalające na zakwalifikowanie się do finału. 

Na gali finałowej nasze koło reprezentowane było przez Oskara Bieńko, który przedstawił prezentację na temat działalności oraz osiągnięć KNE PW. Wspomniane zostały m. in. postępy związane z pracą nad projektem na konkurs Wielkie Wyzwanie NCBiR oraz naszym innym projektem – mobilną stacją magazynowania energii. Nie została również pominięta nasza szeroka aktywność na polu społecznym – Oskar opowiedział o naszym uczestnictwie w Piknikach Naukowych Centrum Nauki Kopernik, warsztatach z zakresu fizyki dla dzieci, które przeprowadzali członkowie koła oraz o licznych szkoleniach organizowanych dla członków Koła. Nie została również pominięta informacja o organizowanej przez nas corocznie Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Energetyków. Następnie pochwaliliśmy się naszymi publikacjami naukowymi oraz branżowymi, grantami rektorskimi przyznanymi naszym projektom, oraz zwycięstwami w konkursach Hackathon GK PGE oraz Krajowym Konkursie Energetycznym. Warto dodać, że cały zespół pracował z wielkim zaangażowaniem, nierzadko siedząc nawet do późna w nocy nad zadaniami oraz prezentacją, doprowadzając do zwycięstwa. 

Sukcesy członków naszego Koła w konkursie MEWy 2020

Członkowie naszego koła zajęli aż dwa miejsca na podium konkursu „Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych” organizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie.

Celem konkursu, kierowanego do studentów oraz doktorantów, było zaprezentowanie rozwiązań w wykorzystywaniu technologii i pozyskiwaniu energii z morskich farm wiatrowych. W pierwszym etapie zmagań należało przygotować indywidualnie lub zespołowo prezentację na temat „Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych” z krótkim opisem w programie Power Point. Drugi etap konkursu, do którego zakwalifikowały się zespoły, polegał na przedstawieniu swojej wizji przed jury. Na opisanie i uargumentowanie swojego konceptu uczestnicy mieli 10 minut, po których zadawane były im pytania dotyczące przedstawionej prezentacji.

Zespół w składzie: Agata Kapczyńska, Łukasz Kobos oraz Kacper Kwidziński, zajął pierwsze miejsce konkursu. Zaprezentowany pomysł związany z zastosowaniem technologii Power-to-Gas zapobiegania niestabilności w wytwarzaniu energii przez morskie elektrownie wiatrowe. Pozwala na spożytkowanie nadwyżki energii, a także wyłapywanego dwutlenku węgla ze spalin emitowanych przez elektrownie konwencjonalne do produkcji „zielonego metanu”. W ten sposób magazynowana energia może zostać wykorzystana przy małych prędkościach wiatru, a co za tym idzie, niedoborze produkcji energii z elektrowni off-shore. Tematem pracy zespołu była również opłacalność danej technologii. W wyniku przeprowadzonych porównań opierających się na prognozowanej polskiej strukturze energetycznej oraz obecnej niemieckiej. W wyniku obliczeń uzyskano wysokość zysku z całego przedsięwzięcia. Projekt zespołu rozwiązuje problem niestabilności produkcji przez zmagazynowanie energii, pozwala na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz z czasem, przynosi zyski.

Pomysł autorstwa Teodora Sawickiego, wykorzystujący system UWCAES, zajął trzecie miejsce. UWCAES to skrót od Underwater Compressed Air Storage System. Jest to sposób na magazynowanie energii elektrycznej w postaci sprężonego powietrza. Cała maszyneria umieszczona jest na platformie, a sprężone powietrze magazynowane w podwodnych balonach. Symulacje, przeprowadzone przez Teodora wskazywały zwiększenie produkcji energii elektrycznej, a także wzrost z przychodów ze sprzedaży energii o 19%.

Wybraliśmy nowy zarząd!

Podczas Walnego Zgromadzenia Koła w dniu 29 października 2020 w serii tajnych głosowań został wyłoniony nowy zarząd Koła na kadencję 2020/2021.

W trakcie prawie trzy i pół godzinnego zgromadzenia poprzedni zarząd zaprezentował efekty swoich działań w poprzedniej kadencji oraz przywitaliśmy w swoim gronie nowych członków. Poruszany był również temat przyszłości Koła w formie dyskusji, w trakcie której padło wiele cennych sugestii i uwag, które obecny zarząd zobowiązał się zrealizować. Przed głosowaniami każdy z kandydatów wygłosił swoje exposé i odpowiadał na niekiedy trudne pytania społeczności naszego Koła. Ostatecznie spośród wszystkich kandydatów obdarzeni największym zaufaniem zostali:

  1. Prezes Zarządu: Katarzyna Połczyńska
  2. Wiceprezes i Członek Zarządu ds. organizacyjno-finansowych: Michał Kaczanowski
  3. Członek Zarządu ds. personalnych: Kacper Kwidziński
  4. Członek Zarządu ds. projektów: Aleksandra Bednarczyk
  5. Członek Zarządu ds. promocji: Paulina Kucharczyk

Ponadto nastąpiła zmiana na stanowisku Opiekuna Koła dr inż. Kamil Futyma został naszym nowym opiekunem.

Życzymy nowemu Zarządowi i Opiekunowi owocnej kadencji i udanej współpracy a jednocześnie dziękujemy ustępującemu zarządowi i dr hab. inż. Wojciechowi Bujalskiemu, prof. PW za ogrom pracy włożony w działanie naszego Koła oraz liczymy na współpracę w przyszłości.

Podjęliśmy wyzwanie NCBiR!

Członkowie naszego Koła podjęli wyzwanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego tematem jest skonstruowanie małego modelu jak najefektywniejszej siłowni wiatrowej.

Wśród członków naszego Koła zebrała się grupa konstruktorów, która wspólnymi siłami spróbuje wybudować najbardziej wydajną turbinę wiatrową w Polsce i wygrać pierwszy tego typu konkurs. Będą mieli za zadanie wybudować siłownię wiatrową, mieszczącą się w sześcianie o wymiarach 2mx2mx2m oraz ważącej do 200 kg. Ponadto turbina musi być bardzo cicha (głośność 3 metry od niej nie może przekraczać 65 dB).


Podczas projektowania turbiny kluczowe znaczenie ma sprawność, a więc wszystko co się na nią składa – dobranie najlepszego profilu łopatek, zminimalizowanie strat mechanicznych, dobranie najlepszego sposobu przetwarzania energii mechanicznej na elektryczną. Poza tym uczestnicy projektu mają za zadanie stworzenie systemu bezpieczeństwa zatrzymującego całą turbinę w ciągu 30 sekund. Nie będzie to łatwe zadanie, ponieważ w tunelu aerodynamicznym, w którym siłownia wiatrowa będzie sprawdzana, prędkość wiatru osiągać może nawet 30 km/h. Aktualnie uczestniczy przygotowują projekt łopatek, modelują je numerycznie oraz szukają jak najlepszej techniki ich wykonania.


Inwestorzy, którzy byliby zainteresowani współpracą z nami zapraszamy do kontaktu mailowego lub poprzez formularz kontaktowy w zakładce: Kontakt

Czy koronawirus zniweczy plany UE dotyczące „czystości energetycznej”?

Zapraszamy do przeczytania fragmentu artykułu naszego członka Filipa Murawki dla serwisu BiznesAlert.pl.

Powstaniu Unii Europejskiej przyświecał cel zjednoczenia państw w dążeniu do określonego celu. Najpierw było to uproszczenie handlu, następnie swobodny przepływ osób. Do wspólnoty chciały przyłączać się kolejne narodowości by móc poczuć się częścią czegoś wielkiego – częścią europejskiej wspólnoty. Jednak gdy pewne cele zostały osiągnięte entuzjazm opadł i poczucie więzi osłabło. Europejczycy potrzebowali nowego celu, do którego mogliby wspólnie dążyć.

Takim celem stała się ochrona klimatu. Temat ten pojawił się na ustach społeczeństwa stosunkowo niedawno, mimo że było już o nim głośno od lat. Jednak w obliczu rzeczywistych zmian klimatycznych, które można dostrzec gołym okiem, ochrona klimatyczna zaczęła budzić w ludziach emocje. Została ona kolejnym celem, do którego mogłaby podążać cała wspólnota.

Wyzwaniu temu postanowiła sprostać Komisja Europejska, wprowadzając tzw. „Zielony Ład”. Jej głównym założeniem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do roku 2050. Opracowany został szereg na bieżąco rozwijanych działań mających na celu osiągnięcie statusu „Zielonej Europy”. Idea ta zupełnie przedefiniowuje znaczącą ilość gałęzi gospodarki. Jednak przede wszystkim wywołuje potężne zmiany w sektorze energetycznym, na które prędzej czy później kraje członkowskie, w tym Polska, będą musiały przystać.

Na przełomie roku 2019/2020 z Chin zaczęły napływać niepokojące sygnały dotyczące wybuchu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Niedługo potem, 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię choroby COVID-19, która rozprzestrzeniła się niemalże na cały świat. Większość europejskich państw wprowadziła stany wyjątkowe i zaleciła izolację. Wiele zakładów pracy wstrzymuje produkcję, zawiesza działalność, czy też wysyła pracowników do domu. Jest to potężny cios zarówno w gospodarki państwowe, jak i ogólnie rozumianą gospodarkę Unii Europejskiej. Cała uwaga i ogromne środki finansowe zostały skierowane do walki z szerzącym się wirusem. Wszystkie inne inicjatywy zostały niejako zepchnięte na boczny tor. Jedną z tych inicjatyw jest „Zielony Ład”.

Oczywiście, najważniejszą obecnie rzeczą jest wygranie walki z koronawirusem. Jednak warto też wyglądać w przyszłość i zastanawiać się, jak obecna sytuacja może wpłynąć na politykę energetyczną w „wyleczonej” Europie.


Cały artykuł dostępny pod adresem: https://biznesalert.pl/europejski-zielony-lad-koronawirus-energetyka-polityka-klimatyczna-srodowisko/?fbclid=IwAR1Tvm4QeJIte3WkGLV3jtpVVcWPBohP0-lKjo9uLLC1cIanGmIrdqd6czY