29 marca 2022 roku został opublikowany artykuł na temat recyklingu łopat turbin wiatrowych autorstwa naszego Członka – inż. Kacpra Wronki na stronie CIRE.pl. Kacper skupił się przede wszystkim na analizie dostępnych na rynku rozwiązań oraz przedstawił perspektywy rozwoju

Wraz z rosnącą presją na odejście energetyki w Polsce i na świecie od konwencjonalnych źródeł energii, musimy poszukiwać nowych możliwości generacji energii elektrycznej dla naszej gospodarki. Jedną z tych właśnie alternatyw jest generacja energii z wiatru. O ile sama generacja oraz praca turbiny wiatrowej są ekologiczne, o tyle problem pojawia się, gdy żywotność turbiny mija.

W jaki sposób poprawnie zutylizować wszystkie części użyte do produkcji turbiny? Największym problemem, z którym boryka się współczesna technologia jest recykling łopat turbin zrobionych z włókien szklanych i o ile współczesna technologia teoretycznie pozwala na efektywne rozwiązanie tego problemu, to praktyczne wykorzystanie często drogich technologii nie jest opłacalne. Istnieje jednak światełko w tunelu, ale więcej o nim przeczytacie w artykule Kacpra.

Po skończonej lekturze proponujemy pozostałe publikacje naszych Członków dostępne pod adresem https://www.kne.pw.edu.pl/publikacje/