6 grudnia 2021 w ramach cyklu spotkań Energetyczny Backstage mieliśmy przyjemność gościć Jego Ekscelencję Ambasadora Norwegii Andersa H. Eide. Pan ambasador podzielił się z nami między innymi wizją swoją oraz swojego kraju na przyszłość energetyki oraz ogólnie pojętego przemysłu.

Nasz gość po krótkiej prezentacji ogólnych informacji o Królestwie Norwegii przeszedł do najbardziej interesującej nas kwestii – norweskiego sektora energetycznego. Co ciekawe, 98 procent energii produkowanej w tym kraju pochodzi ze źródeł odnawialnych, w szczególności z energetyki wodnej i wiatrowej. Norwegia nieustannie inwestuje w energetykę wiatrową na morzu, co również wpisuje się w zainteresowania członków naszego Koła (Kolejne sukcesy w konkursie mewy).

Zdecydowanie mniej korzystny dla środowiska jest rozwinięty przemysł wydobywczy ropy naftowej oraz gazu ziemnego (Norwegia jest odpowiednio ich piętnastym oraz trzecim największym eksporterem), a ich sprzedaż stanowi około 14 procent całego PKB. Jednakże, jak stwierdził Pan Ambasador, jego kraj stara się odejść od tradycyjnych paliw, czego dowodem również jest znacząca elektryfikacja transportu.

Kraj ten również stara się wprowadzić do życia codziennego bardziej ekologiczny transport, w szczególności morski. Przykładem jest postępująca elektryfikacja barek używanych do transportu mieszkańców pomiędzy trudno dostępnymi, ze względu na fiordowe ukształtowanie terenu, miejscami. Zarówno w tym zadaniu, jak i w transformacji ciężkiego transportu morskiego, pomaga Polski przemysł, który produkuje znaczącą część używanych przez Norwegów statków. W dziedzinie transportu prywatnego Norwegowie również osiągnęli znaczący sukces, ponieważ większość obecnie kupowanych aut w Norwegii jest elektryczna.

W kierunku większej ekologii zmierza również system ciepłowniczy w Norwegii – ogrzewanie domów jest głównie elektryczne (z „zielonego” prądu z odnawialnych źródeł energii), a jedynie niewielka część mieszkańców ogrzewa swoje domy z pomocą ciepła z sieci ciepłowniczej (odbywa się to głównie w największych miastach).

Norwegowie starają się również dopomóc innym krajom z problemami ekologicznymi przez udostępnianie im miejsca do magazynowania dwutlenku węgla (w ramach technologii CCS – Carbon Capture and Storage). Dzięki tej technologii dwutlenek węgla przechwycony w innym kraju jest transportowany na Morze Północne, a następnie wpompowywany pod powierzchnię ziemi przez morską platformę.

Członkowie naszego Koła uczestniczyli bardzo aktywnie w całej prelekcji, a następnie zadali wiele pytań Ambasadorowi. Dotyczyły one m.in. perspektywy Norwegii na energetykę atomową, rodzajów wsparcia oferowanego przez Fundusze Norweskie oraz transportu publicznego w Oslo i okolicach.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o fakcie, że było to ostatnie spotkanie z serii Energetyczny Backstage, ale nieostatnie spotkanie z osobą z branży energetycznej, jakie odbędzie się w naszym Kole. Przyszłe spotkania będą organizowane tylko pod szyldem Porozmawiajmy o Energetyce, więc obserwujcie nasze profile na portalach społecznościowych oraz stronę internetową aby nie przegapić kolejnych!