Udział KNE w Światowym Dniu Inżyniera

4 marca 2022 roku mieliśmy ogromny zaszczyt występować z ramienia Politechniki Warszawskiej w corocznych obchodach Światowego Dnia inżyniera organizowanych przez naczelną organizację techniczną

Nasze Koło w tym roku zaprezentowało się następująco:

1. Pani Prezes Małgorzata Dembowska opowiedziała o naszej, jako młodych inżynierów, wizji na przyszłość energetyki w Polsce i na świecie

2. Jakub Kulesza przedstawił sztandarowy projekt naszego Koła – Energetyczną Mapę Polski

3. Agata Cieślik, jako koordynator projektu, zaprezentowała postępy naszych prac nad projektem Eko Domu, czyli praktycznego wsparcia konsumentów przy wyborze źródeł niekonwencjonalnych dla ich domów

Jesteśmy niezwykle wdzięczni Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Politechnice Warszawskiej za umożliwienie nam zaprezentowania naszego Koła, naszych projektów oraz wizji młodych inżynierów na nadchodzące czasy w energetyce.

Link do nagrania z całych obchodów (nasza prezentacja zaczyna się od ok. 2:23:00): YOUTUBE

Spotkanie z Ambasadorem Norwegii

6 grudnia 2021 w ramach cyklu spotkań Energetyczny Backstage mieliśmy przyjemność gościć Jego Ekscelencję Ambasadora Norwegii Andersa H. Eide. Pan ambasador podzielił się z nami między innymi wizją swoją oraz swojego kraju na przyszłość energetyki oraz ogólnie pojętego przemysłu.

Nasz gość po krótkiej prezentacji ogólnych informacji o Królestwie Norwegii przeszedł do najbardziej interesującej nas kwestii – norweskiego sektora energetycznego. Co ciekawe, 98 procent energii produkowanej w tym kraju pochodzi ze źródeł odnawialnych, w szczególności z energetyki wodnej i wiatrowej. Norwegia nieustannie inwestuje w energetykę wiatrową na morzu, co również wpisuje się w zainteresowania członków naszego Koła (Kolejne sukcesy w konkursie mewy).

Zdecydowanie mniej korzystny dla środowiska jest rozwinięty przemysł wydobywczy ropy naftowej oraz gazu ziemnego (Norwegia jest odpowiednio ich piętnastym oraz trzecim największym eksporterem), a ich sprzedaż stanowi około 14 procent całego PKB. Jednakże, jak stwierdził Pan Ambasador, jego kraj stara się odejść od tradycyjnych paliw, czego dowodem również jest znacząca elektryfikacja transportu.

Kraj ten również stara się wprowadzić do życia codziennego bardziej ekologiczny transport, w szczególności morski. Przykładem jest postępująca elektryfikacja barek używanych do transportu mieszkańców pomiędzy trudno dostępnymi, ze względu na fiordowe ukształtowanie terenu, miejscami. Zarówno w tym zadaniu, jak i w transformacji ciężkiego transportu morskiego, pomaga Polski przemysł, który produkuje znaczącą część używanych przez Norwegów statków. W dziedzinie transportu prywatnego Norwegowie również osiągnęli znaczący sukces, ponieważ większość obecnie kupowanych aut w Norwegii jest elektryczna.

W kierunku większej ekologii zmierza również system ciepłowniczy w Norwegii – ogrzewanie domów jest głównie elektryczne (z „zielonego” prądu z odnawialnych źródeł energii), a jedynie niewielka część mieszkańców ogrzewa swoje domy z pomocą ciepła z sieci ciepłowniczej (odbywa się to głównie w największych miastach).

Norwegowie starają się również dopomóc innym krajom z problemami ekologicznymi przez udostępnianie im miejsca do magazynowania dwutlenku węgla (w ramach technologii CCS – Carbon Capture and Storage). Dzięki tej technologii dwutlenek węgla przechwycony w innym kraju jest transportowany na Morze Północne, a następnie wpompowywany pod powierzchnię ziemi przez morską platformę.

Członkowie naszego Koła uczestniczyli bardzo aktywnie w całej prelekcji, a następnie zadali wiele pytań Ambasadorowi. Dotyczyły one m.in. perspektywy Norwegii na energetykę atomową, rodzajów wsparcia oferowanego przez Fundusze Norweskie oraz transportu publicznego w Oslo i okolicach.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o fakcie, że było to ostatnie spotkanie z serii Energetyczny Backstage, ale nieostatnie spotkanie z osobą z branży energetycznej, jakie odbędzie się w naszym Kole. Przyszłe spotkania będą organizowane tylko pod szyldem Porozmawiajmy o Energetyce, więc obserwujcie nasze profile na portalach społecznościowych oraz stronę internetową aby nie przegapić kolejnych!

Energetyczny Backstage powraca

Powracamy do Was z kolejnym spotkaniem z serii Energetyczny Backstage! Już 6 grudnia 2021 roku o godz. 10:00 spotkamy się z Ambasadorem Królestwa Norwegii w Polsce – Andersem H. Eide

Energetyczny Backstage to projekt Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej pokazujący od kuchni działanie energetyki w Polsce i na świecie. Po długiej przerwie wracamy z kolejnym spotkaniem – tym razem naszym gościem będzie Jego Ekscelencja Anders H. Eide, Ambasador Królestwa Norwegii w Rzeczpospolitej Polskiej.

Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkania będą rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii używane w Norwegii, w jaki sposób brak przynależności Norwegii do Unii Europejskiej kształtuje jej rynek energetyczny, a także funkcjonowanie szeroko rozwiniętego rynku ropy naftowej przy jednoczesnym tak wysokim użyciu OZE.

Prelekcja odbędzie się w trybie hybrydowym w Instytucie Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz w trybie zdalnym na kanale MS Teams. Link do spotkania będzie podany na krótko przed prelekcją. Co istotne, całe spotkanie odbędzie się w języku angielski.

Link do wydarzenia na Facebooku