19 maja br. w Warszawie odbędzie się konferencja Agencji Rynku Energii, w której nasze Koło będzie brać aktywny udział. Spotkanie będzie poświęcone scenariuszom przyszłości branży energetycznej. Ponad trzydziestu gości reprezentujących przedsiębiorstwa takie jak m.in. PGE, Tauron oraz Volvo, będzie brało udział w siedmiu panelach dyskusyjnych.

Tematy planowanych paneli brzmią następująco:

  • Elektroenergetyka – co za nami – co przed nami?
  • Krajowa elektroenergetyka w perspektywie 2050 r.
  • Debata Taurona z dziennikarzami – energetyka i rozwój w obliczu zmian
  • Budowa farm wiatrowych na morzu – największe wyzwania dla rozwoju energetyki morskiej w Polsce
  • Elektromobilność w Polsce – szanse i potencjalne zagrożenia rozwoju
  • Czy przyszłość należy do kogeneracji?
  • Innowacyjność w Odnawialnych Źródłach Energii

Strona konferencji, gdzie można znaleźć wszystkie informacje: are.waw.pl