Zwycięstwo naszych członków w Ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Instytut Zrównoważonej Energetyki.

EKOinnowatorzy to konkurs na najciekawsze inicjatywy studenckie z zakresu szeroko rozumianej energetyki i ochrony środowiska, w którym wzięła udział drużyna z KNE składająca się z 10 członków koła.

Pierwszy etap polegał na przesłaniu wniosku naszego koła naukowego, w którym przedstawiliśmy naszą działalność i osiągnięcia zarówno naukowe jak i prośrodowiskowe oraz oryginalne projekty prowadzone przez koło. Wniosek przygotowany przez naszą drużynę pozwolił nam na zakwalifikowanie się do drugiego etapu konkursu, w którym uczestnicy wzięli udział w serii wykładów dotyczących m.in. składania wniosków o patent, pomiarów cieplnych, energetycznych, zanieczyszczeń powietrza oraz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej koła naukowego. Na ich podstawie zespół odpowiedział na zadania konkursowe, pozwalające na zakwalifikowanie się do finału. 

Na gali finałowej nasze koło reprezentowane było przez Oskara Bieńko, który przedstawił prezentację na temat działalności oraz osiągnięć KNE PW. Wspomniane zostały m. in. postępy związane z pracą nad projektem na konkurs Wielkie Wyzwanie NCBiR oraz naszym innym projektem – mobilną stacją magazynowania energii. Nie została również pominięta nasza szeroka aktywność na polu społecznym – Oskar opowiedział o naszym uczestnictwie w Piknikach Naukowych Centrum Nauki Kopernik, warsztatach z zakresu fizyki dla dzieci, które przeprowadzali członkowie koła oraz o licznych szkoleniach organizowanych dla członków Koła. Nie została również pominięta informacja o organizowanej przez nas corocznie Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Energetyków. Następnie pochwaliliśmy się naszymi publikacjami naukowymi oraz branżowymi, grantami rektorskimi przyznanymi naszym projektom, oraz zwycięstwami w konkursach Hackathon GK PGE oraz Krajowym Konkursie Energetycznym. Warto dodać, że cały zespół pracował z wielkim zaangażowaniem, nierzadko siedząc nawet do późna w nocy nad zadaniami oraz prezentacją, doprowadzając do zwycięstwa.