Członkowie Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej kontynuują zwycięską passę w konkursie MEWy – Trendy i Wizje Rozwojowe Morskiej Energetyki Wiatrowej i zajmują trzecie miejsce!

Katarzyna Połczyńska oraz Teodor Sawicki przygotowali pracę pod tytułem „How to access new wind energy sources?” opowiadającą o technologicznych rozwiązaniach budowy pływających farm wiatrowych na morzu (offshore). Ich praca jest głęboką analizą potencjalnych zysków płynących z wykorzystania energii zawartej w morskich wiatrach. Grupa przeanalizowała potencjał europejskiej oraz polskiej energetyki pod kątem zastosowania tej technologii. Przedstawili proponowane rozwiązania techniczne co do budowy fundamentów pływających, jak i infrastruktury przesyłowej wytworzonego przez turbiny prądu.

Głównymi plusami analizowanej przez nich technologii są:
– wykorzystanie silniejszych, morskich wiatrów
– możliwość składania maszyn na lądzie
– niższe szkody dla środowiska w porównaniu do farm onshore

To właśnie ta praca zapewniła im zajęcie trzeciego miejsca w drugiej edycji konkursu.

Sam konkurs podzielony był na 2 etapy:
1. Ocena pracy przez jury
2. Przedstawienie pracy oraz jej tematu przed jury

Mamy nadzieję, że ten sukces zapowiada całą serię podobnych, gdyż w ubiegłym roku zespół składający się z Agaty Kapczyńskiej, Łukasza Kobosa oraz Kacpra Kwidzińskiego zajął pierwsze miejsce w tym konkursie zaś praca Teodora Sawickiego na temat podwodnego magazynowania energii w postaci sprężonego powietrza zajęła trzecie. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.

Więcej zaś o całym konkursie przeczytacie tutaj.